Dlaczego zadowolenie klienta jest tak ważne?

Przeprowadzając badania, które skupiają się na potrzebach, motywacjach i oczekiwaniach klientów należy pamiętać, iż powinny one być przeprowadzane zgodnie z zachowaniem wymagań stawianym procesom badawczym. Badania satysfakcji klientów pozwalają na uzyskanie wiedzy, która poszerzy świadomość odnośnie relacji, która zachodzi między konsumentem a rynkiem.

Od narzędzi do wiedzy

Mając na uwadze, iż utrzymywanie z klientami pozytywnych relacji jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, tworzone są wyspecjalizowane narzędzia, które pozwalają na zapoznanie się z poziomem zadowolenia konsumentów. W obrębie badań satysfakcji klientów można wykorzystać takie drogi dotarcia do klienta jak:

 • ankiety online bądź papierowe;
 • wywiady telefoniczne CATI;
 • panele konsumenckie;
 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • indywidualne wywiady pogłębione.

Satysfakcja i lojalność to dwie różne siły

Dzięki zapoznaniu się z poziomem zadowolenia konsumentów można ocenić, a także wskazać, a następnie umocnić czynniki, które pomagają w zyskiwaniu klientów lojalnych. Do grona klientów lojalnych zalicza się tych, którzy:

 • chętnie polecają produkty danej marki;
 • zachowują względnie stałą postawę wobec danej marki;
 • są zadowoleni z dotychczasowych zakupów.

Satysfakcję natomiast można określić jako ulotny stan. Jest on obecny tylko wtedy, jeśli marka zaspokaja potrzeby i wymagania konsumentów. Przy czym częściej klienci przynależą do grupy usatysfakcjonowanych niż lojalnych.

O atutach zadowolenia klientów

Dzięki utrzymywaniu relatywnie stałego poziomu zadowolenia klienta można realizować plany rozwojowe, a także przyciągać kolejnych nowych konsumentów. Ponadto badania satysfakcji klienta pozwalają na rozpoznanie sytuacji w całości, a także przyjrzenie się badanemu zagadnieniu z innej perspektywy oraz umożliwiają:

 • wskazanie mocnych stron dotychczasowych działań;
 • wyeliminowanie słabych punktów;
 • wprowadzenie odpowiednich zmian;
 • zadbanie o rzeczy ważne dla konsumentów.

Najważniejsze to dbać o relacje

Istotą omawianych badań jest określenie na jakim poziomie występuje zadowolenie klientów, a następnie wzmocnienie bodźców, które pozytywne oddziałują na klienta. Należy pamiętać, iż niezadowolony klient chętnie dzieli się z swoimi negatywnymi odczuciami z innymi osobami, a przy tym robi to częściej niż klient zadowolony. Badanie satysfakcji klientów ma wspomóc nie tylko relacje z klientami, ale także m.in. zwiększyć procent właściwych decyzji.

Jak znaleźć niszę rynkową i otworzyć biznes swoich marzeń?

Jak znaleźć niszę na rynku i osiągnąć sukces?

Twoim marzeniem jest otwarcie własnej firmy, jednak w dalszym ciągu nie podjąłeś decyzji odnośnie tego, w jakiej branży będziesz działać? Nie chcesz podejmować ryzyka rozpoczęcia nierentownego biznesu? Swojej decyzji nie musisz opierać na przypuszczeniach. Dowiedz się w jaki sposób możesz odnaleźć niszę rynkową i już na starcie zapewnić sobie spektakularny sukces.

Analiza rynku to kluczowe działanie

Zdecydowanie najważniejszym krokiem, którego nie możesz absolutnie pominąć, jest przeprowadzenie analizy rynku. Będziesz więc musiał pokonać przeglądu ogólnodostępnych zasobów, które pozwolą Ci oszacować popyt oraz podać na określone produkty. Mogą być to chociażby dane demograficzne udostępniane przez publiczne instytucje. Można do nich zaliczyć Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, czy też dane REGON.

Równie wartościowe dane możesz także zdobyć, jeżeli zapoznasz się z treścią branżowej prasy i portali, a także prześledzisz wyniki dotychczasowych analiz oraz badań rynku. Jeżeli interesują Cię branże zakładające współpracę z podmiotami publicznymi, wówczas warto także prześledzić informacje z baz przetargowych. Analizie możesz poddać zarówno informacje o ogłoszeniach, jak i wyborze wykonawców. Dzięki temu będziesz wiedział, w jakich ilościach i po jakich cenach sprzedawane są określone produkty. Zdołasz jednocześnie poznać kluczowych graczy na rynku, mając na uwadze wielkość dotychczasowej sprzedaży.

 Ankietowe badanie opinii – nie zapomnij o nim

Wnioski z przeprowadzonej analizy danych mogą jednak nie wystarczyć do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jak znaleźć niszę. Aby dokonać pogłębienia i uszczegółowienia warto także zdecydować się na ankietowe badania opinii. Będziesz mógł dzięki temu pozyskać informacje bezpośrednio od faktycznych uczestników rynku – klientów, dystrybutorów, a także przedstawicieli podmiotów konkurencyjnych.

Badanie tajemniczego klienta

Wartym do rozważenia pomysłem jest także realizacja badania tajemniczego klienta u konkurencji. Uzyskane wnioski pozwolą Ci uzyskać informacje na temat określonych luk – niezaspokojonych potrzeb konsumentów. Dzięki temu będziesz w stanie właściwie zaprojektować ofertę, tak aby dostarczyć na rynek takie produkty, których nie ma konkurencja.

Podsumowanie

Przed wejściem na rynek koniecznie podejmij więc decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku oraz badania opinii. Za sprawą uzyskanych wniosków odnajdziesz atrakcyjną niszę i założona przez Ciebie firma będzie wprost skazana na odniesienie sukcesu.

Granty na projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe – jak je otrzymać?

Każdy naukowiec chcący ubiegać się o dotację na działania w obszarze B+R stoi przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie. Szansa na uzyskanie dofinansowania znacznie wzrośnie, jeżeli do dokumentacji konkursowej zostaną dołączone wnioski z przeprowadzonych badań lub analiz rynku. Dzięki temu komisja oceniająca potraktuje wnioskodawcę bardziej poważnie w porównaniu do pozostałych konkurentów.

Jakie obszary badania mogą być podjęte?

Firmy badawcze oferują naukowcom wsparcie B+R dotyczące między innymi takich obszarów jak:

 • Preferencje docelowych odbiorców dotyczące wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji projektowej;
 • Analizy dotyczące procesu absorpcji technologicznej;
 • Pozyskiwania eksperckich rekomendacji oraz opinii dotyczących kryteriów innowacyjności;

Jakie techniki analityczne mają zastosowanie?

Aby dane pozyskiwane na potrzeby dotacji zostały potraktowane jako wiarygodne i wartościowe, pomiar badawczy powinien zostać zaplanowany z zachowaniem kryterium reprezentatywności. Na etapie doboru próby badawczej należy więc uwzględnić maksymalny poziom błędu statystycznego na poziomie 3% , 4% lub 5%. Spełnienie tego kryterium pozwala dokonywać uogólnienia uzyskanych wyników na pełną populację.

Dane empiryczne mogą być pozyskiwane z zastosowaniem różnego rodzaju technik ilościowej ankietyzacji. Jako przykład można wskazać wywiady telefoniczne CATI, ankiety internetowe CAWI, badania z użyciem papierowej ankiety (PAPI), a także wywiady terenowe z użyciem urządzenia mobilnego (CAPI).

Kompleksowe analizy rynku

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie na działalność B+R warto również zgłosić się do firmy badawczej z prośbą o realizację usługi analizy rynku. Wówczas ma miejsce proces gromadzenia i przetwarzania danych zastanych, takich jak statystyki instytucji publicznych, dotychczas sporządzone raporty, dyskurs polityczny, czy treści zamieszczane w mediach. Zasadne jest także poddanie analizie dokumentacji patentowej oraz uwarunkowań prawnych, mających wpływ na potencjalne powodzenie planowanej inwestycji.

Jak wybrać odpowiednią firmę?

Samo dostarczenie komisji konkursowej danych o niskiej jakości i wiarygodności nie wystarczy do tego, aby możliwe było uzyskanie przewagi nad konkurencją. Warto więc przyłożyć szczególną wagę do tego, aby wybrać rzetelną firmę badawczą. Powinien być to podmiot posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedstawicielami nauki oraz biznesu – zwłaszcza w kontekście obszaru B+R. Na polskim rynku funkcjonuje obecnie jedynie kilka podmiotów obsługujących granty i projekty naukowe.

Aplikacje internetowe szyte na miarę

Aplikacje dedykowane szyte na miarę Twoich oczekiwań

Internet zyskał naprawdę ogromną popularność. Korzystają z niego już nie tylko młodzi, ale również osoby mające na swoim koncie całkiem sporo przeżytych lat. Wykorzystujemy go do bardzo różnych celów. Aplikacje internetowe, czyli specjalne programy pracujące na serwerze i komunikujące się za pośrednictwem Internetu z urządzeniem użytkownika mają obecnie bardzo duże zastosowanie. Nie dziwne więc, że na rynku pojawiło się tak wiele firm zajmujących się ich wykonywaniem. Aplikacje dedykowane to obecnie prawdziwy hit. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu trochę bliżej.

Usługa świadczona przez profesjonalistów

Tworzenie aplikacji internetowych to profesjonalna usługa, która skierowana jest do firm działających w bardzo różnych branżach. W ofercie przedsiębiorstw zajmujących się aplikacjami dedykowanymi znajduje się cały proces wykonywania rozmaitych programów na zamówienie. Rozpoczyna się od wykonaniem projektu, przeprowadzeniem niezbędnych testów, a kończy oczywiście wdrożeniem aplikacji.

Co jest ważne?

Decydując się na zamówienie aplikacji dedykowanej, należy pamiętać, aby postawić na firmę oferującą nieustanny serwis i ciągły rozwój wykonanej aplikacji. Trzeba bowiem pamiętać, że każda dobra aplikacja powinna być nieustannie rozwijana. W przeciwnym razie bardzo szybko stanie się bezużyteczna. Musi także odpowiadać zmieniającym się warunkom panującym w sieci. W dobrych firmach programiści są dla klientów dostępni codziennie. Nierzadko pełnią również dyżury na wypadek, gdyby nagle pojawiły się jakiekolwiek problemy.

Istotne jest, aby wsparcie techniczne dostępne było na wyciągnięcie ręki. Każdy klient, który decyduje się na zamówienie aplikacji dedykowanej powinien mieć poczucie, że nie zostaje z nią sam. Na szczęście dzisiaj jakość usług w tym zakresie jest naprawdę wysoka.

Proces wieloetapowy

Tworzenie aplikacji dedykowanych przebiega przez kilka etapów. Rozpoczyna się od dogłębnej analizy dokumentacji dostarczonej przez klienta. Programiści muszą poznać potrzeby i oczekiwania klienta. Niezbędne są często spotkania, ale kontakt może odbywać się również telefonicznie bądź drogą mailową. Jest niezbędny materiał, na podstawie którego specjaliści przystępują do projektowania potrzebnej aplikacji.

Kalkulacja i akceptacja

Następnie miejsce ma wstępna kalkulacja, która pozwala klientowi poznać orientacyjne koszty, jakie będzie zmuszony ponieść w związku z zamówieniem wykonania aplikacji internetowej. To bardzo ważny etap. Może bowiem okazać się, że zaproponowane koszty są dla klienta zbyt wysokie. Dopiero po akceptacji kosztorysu rozpoczyna się właściwa praca, której zakończeniem jest wdrożenie przygotowanej aplikacji.

Badania rynku farmaceutycznego

Badania rynku dla farmacji

Sektor healthcare, do którego zaliczamy branżę farmaceutyczną, wydaje się być jednym z najbardziej dynamiczne rozwijających się na rynku. Jako gałąź gospodarki jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów w zakresie podejmowanego leczenia i profilaktyki zdrowotnej. Ponieważ jednak firm działających w tym sektorze wciąż przybywa, ciągłe badanie rynku, w tym konkurencji staje się kluczowe.

Komu potrzebne są badania rynku farmaceutycznego?

Poprzez badania rynku farmaceutycznego zarówno firmy badawcze, jak i firmy zlecające badania, szukają odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. Czego dotyczą? Między innymi potrzeb klientów, optymalnej dystrybucji, czy marketingowo wsparcia dla konkretnych grup produktów. Mówiąc najprościej, szukamy odpowiedzi na pytania: jakich produktów szukają pacjenci i w jaki sposób dotrzeć do nich, by spośród szerokiej gamy różnych leków i suplementów, czy kosmetyków na rynku, chętnie wybierali produkty danej maki.

Produkty, które badamy

Ogólnie rzecz biorąc badania rynku dla farmacji obejmują badania zarówno leków Rx, leków OTC, jak i suplementów diety, sprzętów medycznych, czy dermokosmetyków. Właściwie to wszystko, po co potencjalny klient przychodzi do apteki, może stać się przedmiotem badania. Samo badanie ma natomiast powiedzieć nam, jakie są potrzeby konsumentów w zakresie konkretnych produktów, a także w jaki sposób je sprzedawać, aby sprzedaż ta była skuteczna.

Jak wyglądają takie badania rynku dla farmacji?

Z badaniami rynku farmaceutycznego jest nieco podobnie, jak z badaniami lekarskimi. Do firmy badającej przychodzimy jak do lekarza, prosząc nie tylko o samo badanie, ale także o ocenę stanu zdrowia i receptę na jego poprawę. W badaniach rynku dla farmacji jest podobnie. Ważne staje się, aby nie tylko przeprowadzić dokładnie pomiar, ale też, by dokonać analizy sytuacji, a także wskazać konkretne rozwiązania.

Szeroki zakres badań

Profesjonalne firmy badawcze oferują swoim klientom szeroki wachlarz badań. Obejmują one między innymi badania obserwacyjne i edukacyjne, badania statystyczne, efektywność przedstawicieli medycznych, czy projekty marketingowe. Wszystko zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, dla którego zawsze dobierana jest optymalna metodologia, plan analizy oraz próba.

Przy współczesnym morzu konkurencji przetrwanie na rynku farmacji i odniesienia na nim sukcesu zawsze wiąże się z doskonałą znajomością rynku i wychodzeniem naprzeciw jego podaży. A to możliwe jest niewątpliwie dzięki profesjonalnym badaniom, które pozwalają odpowiednio reagować i podejmować dobre decyzje.

Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Część firm badawczych funkcjonujących na rynku oferuje badania dla niewielkich firmi koncernów farmaceutycznych. Zagadnienia medyczne są też bliskie naukowcom, dlatego oferty kierowane są też uczelniom medycznym. Oferta najczęściej dotyczy prowadzenia badań obserwacyjnych lub badań klinicznych, w mniejszym stopniu badań epidemiologicznych lub edukacyjnych. Realizacja badań obserwacyjnych jest prostsza i co więcej – tańsza. Celem przeprowadzenia tego typu badania jest ocena efektów leczenia danym lekiem lub przy pomocy urządzenia. Związane jest zawsze z produktem, który już został wprowadzony na rynek. Ocenia się efektywność terapii, czynniki ryzyka lub zdarzenia niepożądane, które miały miejsce. Badania obserwacyjne są nieco bardziej wymagające. Testom poddaje się produkty, które do tej pory nie były wprowadzone na rynek. Dokonuje się więc prób nowego lekarstwa, urządzenia lub nowoczesnej metody terapii.

Badania kliniczne i obserwacyjne

Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych przebiega w kilku fazach, pierwszą z nich jest faza  projektowania, która polega na określeniu rozmiaru próby, wyborze metody randomizacji oraz metody analizy statystycznej. Dane są gromadzone za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów badawczych, który jest alternatywą tradycyjnych metod zbierania danych. Z racji tego zleceniobiorca może nadzorować i administrować proces wprowadzania danych w trakcie badania oraz sprawnie przygotować dane do analizy. W trzeciej fazie przedstawia się wyniki w formie raportu końcowego. Organizacja badań obserwacyjnych wymaga przygotowania formularza CRF i aplikacji webowej. Dzięki temu możliwe jest proste wprowadzanie danych i kodowanie zdarzeń niepożądanych.

Wybór zleceniobiorcy

Zanim dokona się decyzji dotyczącej wyboru zleceniobiorcy badania, powinno się skrupulatnie przeanalizować jego profil. Ważne jest przede wszystkim doświadczenie w realizacji badań oraz referencje. Istotne jest również wyspecjalizowanie kadry. Jakość przeprowadzanych badań obserwacyjnych lub klinicznych jest wyższa jeśli w kadrze funkcjonują specjaliści z analizy bioinformatycznej lub biotechnologicznej. Zatrudnienie takich osób może być cenną inwestycją dla firm badawczych. Podobnie wartościowym posunięciem jest zatrudnienie specjalistów naukowych dla eksperckiego spojrzenia na badanie. Nierzadko to analitycy prowadzą działalność naukową w tej samej dziedzinie, w której pracują. Obecność takich osób wpływa pozytywnie na wizerunek całej firmy.

Płatne ankiety internetowe

Firmy badawcze wobec stałego rozwoju branży badawczo-rozwojowej przygotowują coraz to praktyczniejsze metody przeprowadzania badań. Stosowane są ankiety w formie papierowej (PAPI), ankiety bezpośrednie wspierane komputerowo (CAPI),  badania telefoniczne (CATI) lub też badania internetowe (CAWI). Wybór odpowiedniej metody jest uzależniony od charakteru badania i potrzeb z nim związanych. Badania internetowe są na tyle korzystne, że pozwalają na dotarcie do szerokiego grona respondentów. Wystarczy jedynie odpowiednio zaprogramowana aplikacja, dzięki której możliwe jest sprawne działanie ankiety internetowej a realizacja badania przebiega sprawnie i szybko. Bardzo często w celu zachęcenia do wzięcia udziału w ankiecie proponowane są niewielkie profity. Możliwe jest więc zarabianie na ankietach. Bonifikaty za wypełnianie płatnych ankiet online zwykle nie są pokaźne, są natomiast adekwatne do poziomu trudności wykonywanej pracy.

Ankiety za punkty

Zarabianie przez Internet z pewnością nie należy do najbardziej efektywnych inwestycji, nie powinno się więc oczekiwać dużych zysków, jest to jednak dobry sposób na zabicie wolnego czasu a przy okazji zarobienie kilku złotych. Wyrażając chęć wzięcia udziału w płatnych ankietach online należy uprzednio dokonać rejestracji, podać wnikliwie kilka danych dot. Wykształcenia, miejsca zamieszkania itp. Dzięki temu system w prosty sposób zweryfikuje, czy nasza osoba może być respondentem badania. Po przeprowadzeniu weryfikacji system wysyła zaproszenia, najczęściej drogą mailową, na które użytkownik może odpowiedzieć bądź też nie. Zgodnie z regulaminem użytkownik za każdą wypełnioną ankietę otrzymuje punkty lub nagrody. Dostępne są one najczęściej na koncie PayPal lub innym przewidzianym przez daną firmę badawczą. Przeznaczenie środków za płatne ankiety jest dowolne, chyba że regulamin przewiduje inaczej.

Wymagania

„Zarabiaj przez Internet” brzmi bardzo prosto i takie też jest w rzeczywistości. Nie wymaga od użytkowników odpowiedniego wykształcenia, wieku, doświadczenia itp. Opinia każdego respondenta jest ważna dlatego system nie wykluczy żadnego zarejestrowanego. Ilość badań, w których użytkownik może wziąć udział uzależniona jest od aktualnie przeprowadzanych badań oraz zaliczenia użytkownika do kategorii respondentów danego badania. Wśród wymagań stawianych zainteresowanym jest jedynie dostęp do Internetu za pomocą dowolnego urządzenia, co dziś jest standardem. I oczywiście zaktualizowana przeglądarka internetowa. W każdym razie, nie potrzeba żadnych profesjonalnych programów.

O oprogramowaniu

Wyobraźmy sobie, że ktoś zakłada firmę. Na początku jest mała, więc czasem może nie wystarczyć pieniędzy nawet na podstawowe rzeczy, jak czynsz. Nie bardzo też wiadomo, czy przedsiębiorstwo przetrwa do czasu aż będzie się mogło rozwinąć z poziomu mikro do małego, a potem średniego a nawet dużego. Ale kto nie próbuje, ten niczego nie osiągnie. Kiedy jednak ważą się dalsze losy takiego małego przedsiębiorstwa, można wykonać posunięcie, które znacząco ułatwi jego dalsze funkcjonowanie – zająć się programowaniem. Tak naprawdę niezależnie od głównej branży działalności firmy, jeśli przedsiębiorca ma tylko jakiekolwiek doświadczenie informatyczne, i oczywiście czas, może zainwestować swoje środki w naukę oprogramowania. Ponieważ jest to coś, bez czego współczesne firmy nie mogą się obejść.

Lokalnie i globalnie

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje w codziennej działalności aplikacji bazodanowych. Nawet dla mikroprzedsiębiorstwa danych jest po prostu za dużo, żeby móc je przetwarzać w tradycyjny sposób. Z biegiem czasu, i to dość szybko, przestaje także wystarczać ogólne oprogramowanie. Stąd wartość tego, że opisywana przez nas na początku firma inwestuje w programowanie i to nie byle jakie, tylko takie, które można dopasować do konkretnych branż i firm. Tworzenie aplikacji dla firm jest więc doskonałym zajęciem.

Gra i tańczy, jak chce

Co jednak zrobić, by oprogramowanie komercyjne odniosło sukces i posypały się zlecenia z całego świata? Co zrobić, by wszyscy chcieli dostać nasze oprogramowanie na zamówienie? Oprogramowanie dla firm, które idealnie spełnia swoją rolę, jest napisane w oparciu o kryteria przedstawione przez zamawiającego – najpierw musimy się dowiedzieć, czego chcą klienci. Jak wygląda zapotrzebowania, jak wygląda ten rynek, czego na nim brakuje. Po zebraniu tych informacji można tworzyć programy szyte na miarę, aplikacje bazodanowe, aplikacje medyczne i inne. Wszystkie one mają wspólny mianownik – ułatwiają pracę przedsiębiorstw. Dzięki temu klienci są w stanie bardzo dużo zapłacić za same programy na zamówienie i za ich utrzymanie.

Morał na koniec

Firma tworząca oprogramowanie jest niezbędna. Dla tych, którzy już wcześniej kupili od niej programy dedykowane i chcieliby odświeżyć software i dla tych, którzy z oprogramowania ogólnego chcieliby przejść na program szyty na miarę. Firma zatrudnia kolejnych ludzi, których zadowolenie z pracy rośnie, ponieważ robienie tego, co lubi się robić jest nieskończenie przyjemniejsze, kiedy ma się poczucie, że ktoś to docenia – zwłaszcza finansowo.

Market research methods and techniques

Within market research there is a wide range of methods and techniques. When you consider quantitative research you can find telephone surveys, computer surveys, on-line surves, or traditional, paper questionnaires. Within qualitative method are: IDI (individual in-depth interviews), FGI (focus group interviews), case studies, mystery client. Every one of the quantitative techniques should be combine with one of the qualitative research. And additionally, you can get more information by the use of desk research and SWOT analysis. Everything depends on what you want to study.

One of the main industry today

Today very important on market is FMCG (Fast Moving Consumer Goods) or CPG (Consumer Packaged Goods) industry. This is an industry, which in an international corporations and are very active. You can find there such giants as: PepsiCo, Johnson & Johnson, Unilever, Walkers, L’Oreal, Procter & Gamble, Coca-Cola, Heinz, Kraft, Nestle, Henkel. Besides those corporations many medium-sized and smaller companies are active on these market. A market which is characterized by low production costs and prices, massive sale, and extremely high level of competitiveness. Categories of its products are: baked goods, fresh products, beverages, alcoholic beverages, household items, like cleaners, polishes, air care, confectionary, stationery, health supplements and many more. So, for the companies which want to establish their position on these market and for companies which want to maintain a strong position, we recommend market research Poland.

Market research implementation

Before the process of making decisions about which method and technique use, and which target group to study, managers of the FMCG company have to decide about what to study. There are various of themes, and every one of them is important. That is why it is preferred to conduct market surveys Poland regularly. In the research project you can find about: brand positioning, packaging testing, development of a new product, category management, advertisements testing, decision process, supply chain organization, production planning, production cost reduction, application of best practices.

How to use obtained data and information

Whole research project is conduct to obtain usable data and information. Analytics has to do data for their analysis. For example, to: improve effectiveness and capacity, staff-motivation, management strategy, increase production, reduce overtime, and set-up times, assess advertising strategy. They are fields in which company might changed, if it wants to get a better position on a market. One of the main conditions to do so, is to conduct whole market research in Poland properly. For that goal it is wise to contract a market research agency, which researchers and statistics help to define research project.

Trudny rynek…?

Badanie marketingowe rynku FMCG (ang. Fast Moving Customer Goods) należy do najczęściej zamawianych usług firm badawczych. Jako, że złożoność rynku – a tak naprawdę panujący na nim tłok – skłaniają do używania coraz to nowych środków reklamowych, marketing w zakresie dóbr szybkozbywalnych także jest niebywale szybki, zwrotny i innowacyjny. Kreatywność specjalistów od marketingu musi mieć jednak stosowne umocowanie w diagnozie potrzeb i oczekiwań klientów. Aby zatem zapewnić sobie skrojoną na miarę strategię marketingową, której wyznacznikiem będzie pozytywny komunikat dostosowany do trendów i uwarunkowań występujących na rynku FMCG niezbędnym  krokiem jest poprzedzające proces formułowania strategii badanie marketingowe FMCG.

Metody podstawowe

Badania takie wykonuje się zwykle w oparciu o metody jakościowe, których podstawową postacią jest wywiad – pogłębiony indywidualny (IDI), kiedy moderator prowadzi rozmowę z jednym respondentem, skupiając się wokół zleconej i uwzględnionej w scenariuszu problematyki i dążąc do jej pogłębienia wraz z badanym, lub zogniskowany grupowy (FGI), prowadzony w 6-8 osobowych grupach respondentów, którzy wraz z moderatorem starają się jak najdokładniej omówić scenariuszową problematykę, uzyskując wielowarstwowy ogląd. Są to metody stosunkowo długotrwałe i kosztowne, dlatego warto powierzyć ich realizację sprawdzonej firmie, w której port folio znaleźć można liczne poprzednie badania dla przedsiębiorstw działających w tej samej branży.

Trochę o wyborach

Wybierając zleceniobiorcę, któremu planujemy powierzyć realizację badania marketingowego FMCG najrozsądniej jest rozważyć oferty kilku agencji i odnaleźć wśród referencji firm pozytywne opinie konkurencji branżowej. Dzięki poprzednim doświadczeniom podstawowy zakres badawczy będzie możliwy do zidentyfikowania od początku projektowania badania. Także komunikacja z realizatorem będzie z pewnością znacznie bardziej bezkolizyjna, jeżeli orientuje się on w tematyce i zagadnieniach właściwych dla branży,  dla której prowadzone są badania. Łatwiejsze do przewidzenia staną się także niektóre tendencje oraz wymagające specjalnej uwagi elementy.

Metody dodatkowe

Na potrzeby badań marketingowych FMCG opracowane zostały także specjalne jakościowe metody pozyskiwania danych, takie jak konsumenckie testy i insighty, których podstawową zasadą działania jest także wywiad, jednak o znacznie wyższym stopniu skomplikowania, w jego toku wyspecjalizowani moderatorzy dążą do pozyskiwania innego rodzaju informacji oraz uzasadnień. Interesujący jest fakt, że dzisiejszy klient zwykle chętnie godzi się na rolę eksperta bądź członka zespołu eksperckiego – czuje się bowiem specjalistą w zakresie własnych potrzeb i skutecznych sposobów ich zaspokajania. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z pokłosiem akcji promocyjnych lansujących „bycie sobą” i customizację towarów celu jak najlepszego dopasowania ich do roli elementu spójnego wizerunku osoby. Dzisiaj produkt nie reprezentuje wyłącznie tego, czym jest lub jakie jest jego podstawowe zastosowanie – kupując, współczesny konsument wyraża swoje poglądy, komunikuje swoje zdanie i przekazuje światu komunikat na temat swojej postawy wobec różnorakich zagadnień.

Nowy typ klienta

Przykładowo, zakup podstawowego produktu spożywczego jakim są jajka już sam w sobie oznacza, że z pewnością nie jest się weganinem. Natomiast to, jakie jajka się wybiera mówi jeszcze więcej – są więc jajka pochodzące od kur z wolnego wybiegu, które wybiorą osoby wrażliwe na los zwierząt, cechujące się wiedzą na temat ekologii, są i takie, które pochodzą od kur karmionych mieszankami zbożowymi wolnymi od GMO, co z kolei jest ważne dla innego typu klienta. Są ostatecznie jajka, na których litościwie nie napisano (lub uczyniono to mikroskopijnym drukiem), jak znalazły się w tekturowym opakowaniu, przeznaczone dla tych kupujących, którzy nie chcą tego wiedzieć. Warto zatem rozważyć postawy życiowe i profil psycho-społeczny przedstawiciela grupy docelowej, która jest planowanym odbiorcą zarówno produktu, jak i jego reklamy – w ten sposób zachowany zostanie spójny komunikat marki, tak ważny z punktu widzenia nowego typu konsumentów.