Home

procent_euroWitamy serdecznie na stronie dofinansuj.pl, stroni poświęconej w całości zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem dofinansowań do przedsięwzięć gospodarczych. Głównymi źródłami dofinansowania są tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju dotacji Unijne, świadczone w ramach różnych funduszy europejskich. Na stronie znajdą się zatem najważniejsze informacje, dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do pozyskiwania funduszy, oraz efektywnego ich wykorzystywania.

Badania marketingowe przed pozyskaniem dotacji

Przede wszystkim, zaczniemy tutaj od tego, iż zanim przystąpimy do starań o dotacje unijną, warto będzie przeprowadzić konkretne badania rynku w sektorze w którym prowadzimy działalność, bowiem we wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić konkretne informacje na temat planowanych przychodów z inwestycji poparte rzetelnymi dowodami. Właśnie w tym celu należy przeprowadzać specjalistyczne badania marketingowe, które mają na celu ustalenie, czy dana inwestycja ma szanse powodzenia, i jakie przyniesie w przyszłości efekty dla podmiotu starającego się o dofinansowanie. Musimy przecież pamiętać, iż Unia Europejska nie będzie wydawać pieniędzy z Funduszu Strukturalnego na dofinansowanie przedsięwzięć o niskim stopniu prawdopodobieństwa powodzenia.

Badania opinii to inwestycja

Trzeba więc, przeprowadzać wszystkie odpowiednie badania rynku, które pozwolą uzyskać odpowiedzi na pytania, w które segmenty przedsiębiorstwa należy włożyć odpowiednie środki finansowe, aby stało się ono bardziej konkurencyjne, oraz aby jeszcze lepiej mogło ze swoja ofertą utrafić zapotrzebowanie klientów. Równie ważne mogą się tutaj okazać badania opinii, publicznej, aczkolwiek w zdecydowanej większości przypadków, najważniejszym aspektem, będą badania marketingowe, dzięki którym możliwe jest poznanie dokładnej charakterystyki rynku, oraz wszystkich jego zachowań, wraz z charakterystyką konkurencji.

Zapraszamy serdecznie do lektury niniejszej strony, na której przedstawimy dokładnie wszystkie najważniejsze narzędzia marketingowe oraz biznesowe, które będą pomocne przy uzyskiwaniu dofinansowania działalności z funduszy unijnych oraz krajowych.