Palenie: wszystko, co musisz wiedzieć o uzależnieniu od tytoniu

Palenie definiuje się poprzez fakt palenia tytoniu. Palić oznacza spalać substancję organiczną, która w wyniku spalania wytwarza dym. Tytoń jest rośliną pochodzącą z Ameryki i bogatą w nikotynę.

Palenie niesie ze sobą dwa zagrożenia:

 • Pierwszym z nich jest uzależnienie od tytoniu, które wynika z zawartej w nim nikotyny. Kiedy palimy papierosa, nikotyna przedostaje się do krwiobiegu i dociera do mózgu. Wiąże się z receptorami zwanymi nikotynowymi receptorami acetylocholiny. Nikotyna będzie działać na układ nagrody poprzez zwiększenie uwalniania dopaminy, neuroprzekaźnika zwanego również “molekułą przyjemności”. To uwalnianie dopaminy zapewnia dobre samopoczucie, które prowadzi do kompulsywnej potrzeby palenia.
 • Drugie ryzyko jest konsekwencją palenia: Palacze nie umierają z powodu tytoniu lub nikotyny, ale z powodu produktów spalania, niezależnie od spożywanej substancji. Wdychanie tych produktów spalania jest odpowiedzialne za wiele nowotworów, począwszy od tych z dróg oskrzelowo-płucnych, ale także za przewlekłe choroby układu oddechowego.

Przyczyny: jak wyjaśnić uzależnienie od tytoniu?

Nikotyna jest cząsteczką występującą w tytoniu. Zażywanie jej w czystej postaci jest trucizną. Palacze nie umierają od nikotyny. Umierają od rakotwórczych smół, od toksycznego dla układu krążenia tlenku węgla, od toksycznych dla dróg oddechowych drobnych cząstek. Nikotyna, podawana wraz z dymem, jest odpowiedzialna za uzależnienie od tytoniu, aktywuje układ nagrody. W mózgu wiąże się z receptorami nikotynowymi acetylocholiny. Nikotyna działa w podobny sposób jak acetylocholina, neuroprzekaźnik biorący udział w procesach zapamiętywania, uwagi, uczenia się, ale także w skurczu mięśni.

Nikotyna aktywuje również obwód nagrody:

Na poziomie brzusznej części ciała, powoduje wzrost uwalniania neuroprzekaźnika dopaminy. Podniesienie pewnych obszarów mózgu (przegrody, jądra miażdżystego i podwzgórza). Ale dopamina będzie również uwalniana w korze przedczołowej, która jest obszarem rządzącym funkcjami wykonawczymi: w ten sposób podejmowanie decyzji może być upośledzone przez duże uwalnianie dopaminy.

Amoniak wzmacnia uzależnienie od tytoniu

Amoniak został dodany do papierosów w latach 60. Wzmacnia on uzależnienie od tytoniu poprzez szybsze wchłanianie nikotyny w jamie ustnej i górnych drogach oddechowych: manipulując nikotyną za pomocą amoniaku, przemysł uczynił tytoń bardzo uzależniającym.

Toksyczność produktów spalania

Chociaż dym papierosowy składa się z wielu toksycznych produktów, jego szkodliwość wynika przede wszystkim ze spalania: Sam fakt palenia jest szkodliwy. Podczas spalania każdej substancji powstają smoły, tlenek węgla i drobne cząstki. Tak więc to nie sam tytoń zagraża palaczowi, ale raczej spalanie zawartych w nim substancji i uzależnienie od tego szkodliwego nawyku (generowanego przez nikotynę).

Palenie czynne, palenie bierne: objawy

Należy wyróżnić dwa rodzaje objawów:

 • objawy uzależnienia od tytoniu
 • objawy kliniczne uszkodzenia trzewi związane z czynnym lub biernym paleniem.

Uzależnienie od palenia: kiedy jesteś nałogowcem?

Pewne objawy świadczą o tym, że palacz nie jest już wolny i wszedł w nałóg palenia. Nałogowy palacz ma uporczywe pragnienie palenia, które pojawia się zaraz po przebudzeniu. Gdy pozbawiony jest swojej zwykłej dawki nikotyny, może czuć:

 • napięcie, drażliwość
 • lęk
 • zwiększony apetyt
 • chęć jedzenia słodyczy
 • suchość w ustach i gardle
 • problemy trawienne (bóle brzucha, zaparcia, biegunka, nudności…)
 • zaburzenia snu (bezsenność)
 • zaburzenia neurologiczne: bóle głowy, drżenia, dezorientacja…

Czynne lub bierne palenie: objawy, które powinny Cię ostrzec

Jeśli narażenie na dym papierosowy zagraża zdrowiu palacza, to samo dotyczy osób z jego otoczenia, które regularnie przebywają u jego boku podczas palenia. Problem ten dotyczy zwłaszcza dzieci palaczy. Inne osoby narażone na ryzyko to starsi członkowie rodziny i zwierzęta domowe. Ostatecznie, narażenie na dym papierosowy może spowodować :

 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • przewlekły kaszel
 • uporczywe zmęczenie
 • pogorszenie stanu ogólnego;
 • matowa, żółtawa cera i pojawienie się wczesnych zmarszczek
 • żółtawe zęby i palce
 • luźne zęby, nawracające infekcje dziąseł i nieświeży oddech
 • zachrypnięty głos
 • zaburzenia smaku i węchu (uszkodzenie kubków smakowych oraz błony śluzowej jamy ustnej i nosa)
 • zmniejszenie możliwości seksualnych i libido.

Powikłania: choroby u palaczy

Palenie jest prawdziwym problemem zdrowia publicznego. Jest ono odpowiedzialne za wiele chorób i skraca średnią długość życia całej populacji. Jest uważane za jedną z głównych przyczyn zgonów.

Nowotwory

Tytoń jest główną przyczyną raka, znacznie wyprzedzając inne czynniki ryzyka. Jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuc i raka pęcherza moczowego.  Jest także przyczyną wielu innych nowotworów: laryngologicznych gardła, jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby, trzustki, szyjki macicy…

Choroby układu krążenia

Palenie jest odpowiedzialne za wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie), pogorszenie stanu tętnic i przyspieszenie bicia serca. Działając na wszystkie trzy, jest czynnikiem ryzyka zawałów serca i udarów mózgu. Ryzyko zawału serca jest proporcjonalne do spożycia: jest średnio pomnożone przez 3 w porównaniu z osobą niepalącą.

Połączenie palenia tytoniu i przyjmowania tabletek estrogenowo-progestynowych zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jeśli palisz, powinnaś powiedzieć o tym swojemu lekarzowi, który przepisze Ci bardziej odpowiednią metodę antykoncepcyjną.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Wynika z postępującego zwężenia i trwałej niedrożności dróg oddechowych i płuc. Prowadzi to do trwałego dyskomfortu, który zmienia jakość życia.. Szacuje się, że 80% przypadków POChP jest związanych z paleniem tytoniu .

Inne choroby związane z paleniem tytoniu: schorzenia laryngologiczne i stomatologiczne, zaburzenia widzenia, choroby przewodu pokarmowego, patologie skórne, cukrzyca…

Co warto wiedzieć o badaniach klinicznych?

Badania kliniczne są niezwykle istotne w obecnych czasach. Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie nowych leków, które mogą być kluczowe w przypadku niektórych chorób. Odpowiednia próba osób dostarczy naukowcom informacji, czy dany lek jest bezpieczny oraz skuteczny. Jednak czym są badania kliniczne, czy warto je przeprowadzać tylko wśród dorosłych osób?

Badania kliniczne – czym są?

Badaniami klinicznymi są wszystkie badania realizowanie z udziałem pewnej grupy osób. Są przeprowadzane w celu wynalezienia bądź też utwierdzenia klinicznych, jak i farmakologicznych skutków oddziaływania produktu leczniczego. Badanie kliniczne może dotyczyć zarówno jednego leku, jak i kilku specyfików lekarskich. Innym celem prowadzenia takich badań może być próba zidentyfikowania skutków ubocznych badanych leków. Osoby przeprowadzające badania kliniczne zawsze mają na uwadze skuteczność leku, jak i bezpieczeństwo osób biorących udział w takim badaniu.

Badania dotyczące bezpieczeństwa oraz skuteczności

Badania dotyczące bezpieczeństwa, a także skuteczności są przeprowadzane w momencie, gdy produkt leczniczy zostanie dopuszczony do udostępnienia go na rynku. Poddanie danego leku testom bezpieczeństwa może być dobrowolne, jak i wskazane przez władze. Te badania są przeprowadzane w czwartej fazie badania klinicznego. Są one przeprowadzane w celu zdobycia szczegółowej wiedzy o działaniach niepożądanych, a także długoterminowych ryzykach, jak i zaletach. Realizacja tych badań jest przeprowadzane w sytuacji, gdy produkt jest już dostępny, i każdy lekarz będzie mógł go przepisać pacjentowi.

Protokół badania klinicznego

Protokół badania klinicznego jest dokumentem, w którym znajdują się przybliżone zasady dotyczące trwania badania. Jest on niezbędny przy realizacji każdego badania klinicznego. Zawiera on między innymi takie elementy, jak:

 • plan, uzasadnienie oraz cel badania;
 • dobór uczestników badania oraz procedury dotyczące wykluczenia ich z badania;
 • ogólne informacje, a także treści teoretyczne;
 • ocena skuteczności, a także bezpieczeństwa;
 • zapewnienie jakości, a także jej kontrolowanie;
 • bezpośredni dostęp do informacji oraz treści źródłowych;
 • leczenie;
 • statystyka;
 • zbieranie, przechowywanie, a także analizowanie informacji, gromadzenie dokumentacji;
 • finansowanie, a także ubezpieczenie;
 • zasady publikacji;
 • etyka;
 • uzupełnienia.

Rodzaje badań klinicznych

Badania kliniczne mogą być przeprowadzane na wiele sposobów. Wyróżniamy jednak kilka ich podziałów. Badania kliniczne mogą być międzynarodowe, jak i narodowe. Zależy to od tego, czy są one przeprowadzane na terenie jednego państwa, czy też nie. Kolejnym podziałem tych badań jest to, iż mogą być jednośrodkowe, jak i wieloośrodkowe. Badania kliniczne mogą być I, II, III oraz IV fazy, ale również mogą być badaniami dotyczącymi bezpieczeństwa (z ang. PASS) lub skuteczności (z ang. PAES). Badania kliniczne mogą mieć także różne przedmioty. Mogą dotyczyć one wyrobów medycznych, jak i produktów leczniczych. Rodzaj badania klinicznego zależy jednak od osoby przeprowadzającej je, czyli sponsora.

Badania kliniczne realizowane wśród dzieci

Bardzo ważne jest przeprowadzanie badań klinicznych wśród dzieci. Są one niezwykle istotne, aby móc uzyskać wiedzę na temat niepowszednich dla konkretnego wieku dziecka właściwości. Dzięki uzyskaniu takich informacji można stworzyć odpowiedni sposób leczenie dla osób z danej grupy wiekowej. Dzieci różnią się od osób dorosłych ze względu na fizjologiczne odrębności, które są szczególnie charakterystyczne dla danego wieku rozwojowego. Jednak warto zauważyć, iż dzieci nie są łatwą grupą do realizowania badań klinicznych. Osoby przeprowadzające badania kliniczne – sponsorzy, napotykają wiele przeszkód w czasie realizacji tych badań wśród dzieci. Jednym z nich jest problem ze zdobyciem świadomej zgody dziecka na udział w badaniu klinicznym. Przeprowadzanie tych badań wśród dzieci da jednak niepowtarzalne dane, które mogą pomóc we wprowadzeniu nowych leków. Przyczyni się to do ograniczenia niektórych chorób, co usprawni opiekę medyczną.

Realizacja badań klinicznych jest niezwykle istotna. Dzięki opracowanym wyrobom medycznym, jak i produktom lekarskim można wprowadzić wiele innowacyjnych produktów. Umożliwią one wprowadzenie na rynek takich produktów, które będą niezwykle istotne w leczeniu nawet rzadkich chorób. Bardzo ważne jest przeprowadzanie badań klinicznych nie tylko wśród dorosłych, lecz także wśród dzieci.

Czarna miesiączka?

Czarna miesiączka?

Cykl menstruacyjny i menstruacja są często wskaźnikami zdrowia. Zakłócony cykl, obfite lub skąpe okresy, plamienia, skrzepy  mogą wskazywać na zaburzenia hormonalne lub nawet sygnalizować poważniejsze zaburzenia. Czy czarne krwawienie to powód do zmartwień? Kiedy powinieneś się skonsultować z lekarzem?

 

Dlaczego moja krew w jest czarna?

Mało rozmawiamy na temat prawidłowego wyglądu i zapachu krwi miesięcznej,  szkoda, bo tego rodzaju wiedza pozwala na wczesne wychwytywanie niepokojących  symptomów. Ciemnobrązowe czy czarne krwawienie na początku i końcu miesiączki nie powinno martwić, jeśli nie towarzyszy mu osty ból, nie ma powodu do paniki. Kolor krwawienia może się różnić w trakcie cyklu, początkowe i końcowe dni mogą być ciemne, zaś pomiędzy nimi, powinien pojawić się żurawinowo malinowy kolor krwi.

 

Przyczyny czarnych okresów są różne.

Jeśli przez większość czasu, twój okres jest czerwony, a pod koniec robi się czarny, nie ma co się martwić, to tylko krew wyschła. Kiedy krwawienie jest lekkie, krew ma tendencję do stagnacji w pochwie przez jakiś czas, a kiedy się skończy, utleniła się i dlatego ciemnieje. Jest to krwawienie, które miało miejsce kilka godzin temu i nie jest już aktywne. Krwawienie o ciemnej barwie może być następstwem rozpoczęcia terapii hormonalnej, w tym przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych. Nie występuje normalna miesiączka, a krwawienie z odstawienia, często gęste i brązowe. Bardzo ciemna krew może być jednak sygnałem świadczącym o zbyt wysokim poziomie estrogenu. Również spadek progesteronu, jaki towarzyszy menopauzie może przyczynić się do ciemnego koloru krwi. Barwa ta może wiązać się także z ciążą, a dokładnie z  implantacją zarodka w błonie śluzowej ściany macicy, czemu może towarzyszyć delikatne ciemne krwawienie. Czarna krew może również pojawić się pod koniec okresu. Jeśli masz czarne okresy z zakrzepami krwi, oznacza to, że endometrium pokrywające macicę oderwało się od niej. Endometrium jest tkanką, która z każdym cyklem zagęszcza się, aby umożliwić macicy utrzymanie zarodka. Gdy jajeczko nie zostało zapłodnione, w naturalny sposób odrywa się od niego.

 

Ciemne plamienia w trakcie cyklu

Brązowe upławy nie muszą być powodem do niepokoju. U niektórych kobiet występują bowiem normalnie w czasie owulacji, związanej są z wzrostem stężenia estrogenów lub pęknięciem pęcherzyka jajnikowego w momencie uwolnienia komórki jajowej.

Czasem zdarza się, że u kobiety występuje plamienie zamiast okresu, zwłaszcza u kobiet które powoli zbliżają się do okresu menopauzy.  Brązowa wydzielina z pochwy może być też skutkiem zaburzeń poziomu prolaktyny, której nadmiar prowadzi do zaburzeń cyklu miesiączkowego. Plamienie samo w sobie nie niesie niebezpieczeństwa, choć jeśli występuje cyklicznie, trwa więcej niż trzy dni, towarzyszą mu silne bóle brzucha, skurcze, gorączka. Takie symptomy mogą oznaczać:

 • zakażeniu w obrębie dróg rodnych
 • mięśniaki macicy
 • torbiele
 • polipy
 • nadżerkę
 • rozrost endometrium
 • nowotwór

Jeśli  plamienie pojawia się kolejny raz lub się przedłuża, warto skonsultować się z lekarzem, a także wykonać podstawowe badania krwi i sprawdzić poziom hormonów.

 

Skrzepy krwi mogą być niebezpieczne?

Skrzepy krwi mogą być objawem schorzenia, zwłaszcza gdy towarzyszą im obfite krwawienia i silne bóle podbrzusza. U młodych kobiet, są spowodowane zaburzeniami hormonalnymi zachodzącymi w osi podwzgórze–przysadka–jajnik. Silnie nagromadzone skrzepy krwi oraz gdy towarzyszą im nienaturalnie obfite krwawienie, mogą być oznaką, zaburzeń miesiączkowania. Skrzepy krwi pojawiające się w terminie przypadającym na okres mogą być objawem poronienia ciąży, zwłaszcza jeśli towarzyszy im silny ból brzucha. Częste skrzepy krwi podczas okresu należą do niepokojących objawów i mogą występować w przebiegu różnych zaburzeń ginekologicznych, dlatego należy je bezwzględnie skonsultować z ginekologiem.

Pracownicze ankiety CAWI, które każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzać

W zależności od wielkości firmy sposób kontaktowania się z pracownikami jest łatwiejszy, bądź trudniejszy. W dużych przedsiębiorstwach trudniej jest utrzymać zadowolenie pracowników i sprawić, aby czuli się wysłuchani. Kiedy tak się dzieje, pracownicze ankiety CAWI stają się bardzo potrzebnym zadaniem, aby poznać opinie pracowników.

Dostępność różnych rodzajów ankiet pracowniczych

Istnieje wiele różnych rodzajów ankiet, których wykonanie możesz zlecić swoim pracownikom. Jednak wiadome jest, że wypełnianie ankiet nie jest najbardziej ekscytującym zajęciem. Mimo wszystko istnieją narzędzia do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™, które sprawiają, że proces realizacji ankiety jest prostszy. Osoby wypełniające badania CAWI udostępnione za pomocą tego narzędzia mogą w prosty i szybki sposób wypełnić ankietę. Zapoznaj się, więc z najpopularniejszymi tematami ankiet pracowniczych, które możesz przeprowadzić za pomocą tego narzędzia.

Ankieta dla pracowników rozpoczynających pracę

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Jest to wskazówka dotycząca rozmowy kwalifikacyjnej, którą często kieruje się do osób ubiegających się o pracę. Jest ona jednak równie istotna w procesie wdrażania pracowników do pracy. Każda firma, która poważnie podchodzi do procesu zatrudnienia pracowników, musi przeprowadzić ankietę. W dużych organizacjach menedżerowie nie mają tyle czasu, ile potrzebują, aby zwracać uwagę na doświadczenia pracowników. Nie mają zasobów, które pozwoliłyby im uczynić firmę miejscem przyjaznym dla nowych pracowników. Dobra ankieta CAWI dla osób rozpoczynających pracę może dać Ci wgląd w doświadczenia pracowników, którzy rozpoczynają pracę w Twojej firmie. Czy czują się mile widziani? Czy proces wprowadzenia ich do firmy pomógł im we wszystkim, czego chcieli się dowiedzieć? Wprowadzenie nowych pracowników do pracy to ważny projekt. Ankieta dla pracowników pomoże Ci dowiedzieć się, jakie są pierwsze wrażenia Twoich pracowników na temat firmy. Nowe spostrzeżenia, których nie zauważają inni, bardziej doświadczeni pracownicy mogą być niezwykle cenne, a takie informacje zdobędziesz właśnie dzięki przeprowadzeniu ankiety CAWI. Pokazuje ona również nowym pracownikom, że zależy Ci na ich doświadczeniach w Twoim przedsiębiorstwie.

Pytania, które należy zadać w ankiecie dla pracowników wdrażających się do pracy

Ankieta CAWI dla nowych pracowników to doskonała okazja, aby poznać ich opinie i obawy. Dlatego właśnie musisz starannie dobierać pytania. Za pomocą ankiety chcesz zmierzyć jakość procesu wdrażania pracowników do pracy. Chcesz również wiedzieć, czy nowy pracownik jest zadowolony, czy też ma jakieś obawy, które mógłbyś rozwiać. Oto kilka pytań, które warto zadać w ankiecie dla pracowników rozpoczynających pracę:

 • Jak dobrze rozumiesz swoją rolę i związane z nią obowiązki?
 • Czy wiesz, do kogo możesz się zwrócić w razie problemów?
 • Jak dokładnie opisano Ci rolę w procesie rekrutacji?
 • Jak bardzo jesteś zadowolony lub niezadowolony z tej firmy, jako miejsca pracy?
 • Na ile przydatne były rozmowy z menedżerem na temat roli?

Ankieta CAWI dla pracowników odchodzących z pracy

Kiedy pracownik odchodzi z firmy, miejmy nadzieję, że jest to odejście, które nie wywołuje wielu negatywnych odczuć. Jeśli tak jest, powinieneś wiedzieć, co robisz dobrze. Jeśli nie, zdecydowanie powinieneś wiedzieć, co robisz źle. Ważną częścią zarządzania doświadczeniem pracowników jest sprawdzenie, jak czują się odchodząc. Pomogą Ci w tym pracownicze ankiety CAWI. Zatrzymanie pracowników daje Twojej firmie przewagę nad konkurencją. Firmy, które mają wysoki wskaźnik odejść, mają również niską ogólną wydajność. Nie ma w tym nic dziwnego. Jednak trudno jest określić, co sprawia, że pracownicy są zadowoleni i pozostają w firmie. Każde odejście jest cenną okazją, aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje.  Kiedy pracownik odchodzi z firmy, nadal może być bardzo pomocny dla Twojej organizacji. Może powiedzieć Ci, jakie elementy kultury pracy są dobre, a które nie. Jeśli są jakieś problematyczne elementy, pracownicy mogą Cię o nich również poinformować. W przypadku, gdy w szczególności menedżer powoduje złe doświadczenia pracowników, powinieneś o tym wiedzieć. Ankieta online przeprowadzana wśród pracowników przy wyjściu z pracy jest okazją, aby się tego wszystkiego dowiedzieć.

Można przeprowadzać ankiety CAWI na wiele sposobów – samodzielnie, bądź korzystając z dostępnych narzędzi do przeprowadzania, ankiet online, jak właśnie SurvGo™. Warto, więc przeprowadzać ankiety internetowe, gdyż dzięki nim można zdobyć wiele cennych informacji.

Ankieta sprzedażowa – jakie pytania należy zadać?

Ankieta sprzedażowa jest bardzo często stosowana przez właścicieli przedsiębiorstw. Dzięki nim mogą zdobyć wiele cennych informacji, które wykorzystają w trakcie wprowadzania kluczowych zmian. Warto, więc zapoznać się z istotnymi pytaniami, które należy zadać. Oto lista najpopularniejszych pytań zadawanych w ankietach sprzedażowych.

Jak wygląda typowy proces zakupowy klienta?

Skuteczny zespół marketingowy musi rozumieć, jak to jest być klientem. Często kampanie kończą się niepowodzeniem, ponieważ marketerzy nie potrafią postawić się w sytuacji klienta. Zrozumienie procesu zakupu dla klienta jest ważną częścią tego procesu. Jak długo trwa finalizacja produktu? Czy proces składania zamówienia jest żmudny, czy też odbywa się za pomocą kilku kliknięć? Twój zespół sprzedaży pozna odpowiedzi na wszystkie te pytania, dzięki ankietom sprzedażowym. Jeśli zamierzasz stworzyć świetną kampanię to, te odpowiedzi są kluczowe. Wiedząc, jak wygląda proces zakupu, dowiesz się, jak przyciągnąć potencjalnych klientów. Czy jest to rodzaj impulsywnego zakupu za pomocą jednego kliknięcia? Czy może należy dążyć do bardziej długoterminowej strategii budowania świadomości marki? W przypadku klientów korporacyjnych, gdzie proces ten jest szczególnie żmudny, konieczna może być inna kampania. Pytanie z ankiety sprzedażowej, takie jak to, pomoże Ci również dowiedzieć się, co możesz zrobić lepiej.

Jakich informacji szukasz?

To pytanie z ankiety sprzedażowej sprawdza, jak dużo zespół sprzedaży wie o produkcie. Jest ono podobne do pytania o częste zapytania klientów. Pozwala jednak określić obszary, w których zespół sprzedaży może potrzebować więcej wiedzy. Jest to miara tego, jak dobrze przebiega komunikacja wewnętrzna w Twojej firmie. W kontakcie z klientem, zespół sprzedaży powinien znać odpowiedzi na wszystko, o co zostaną zapytani. To jedyny sposób na przekonanie konsumenta, aby stał się jego klientem. Aby jednak mieć wszystkie odpowiedzi, zespół sprzedaży musi mieć dostęp do zasobów firmy. Może się zdarzyć, że brakuje im pewnych informacji, które mają wpływ na sprzedaż. Mogą być zbyt nieśmiali, aby o nie zapytać, lub po prostu nie podejmować wystarczającej inicjatywy. Kwestionariusz badania sprzedaży jest przeprowadzany właśnie z tego powodu. Świetnym pomysłem jest zapytanie zespołu sprzedaży, jakich informacji często poszukuje. Dzięki temu dowiesz się również, jakie mniej typowe problemy mogą mieć Twoi klienci. Z jakimi sytuacjami mają do czynienia Twoi handlowcy? Jak możesz wykorzystać te sytuacje na swoją korzyść? Wykorzystaj to pytanie z ankiety sprzedażowej, aby się tego dowiedzieć.

Informacje, które chciałbyś mieć o swoich klientach

Powszechnie wiadomo, że skuteczna sprzedaż wymaga wysokiej jakości danych. Sprzedawanie rzeczy w sposób improwizowany może być świetnym ćwiczeniem improwizacyjnym, ale nie jest dobrą strategią sprzedaży. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zespoły sprzedażowe muszą znać profil klienta. Jakie są ich zainteresowania? Jakie wyzwania chcą rozwiązać? W jaki sposób Twój produkt, czy usługa może im pomóc? Posiadanie odpowiedzi na te pytania może być świetnym sposobem, aby być przygotowanym na rozmowę. Twój zespół sprzedaży może bardzo potrzebować ankiety przedsprzedażowej. Posiadanie większej ilości danych o klientach pomaga zespołom sprzedaży w przygotowaniu dobrze zdefiniowanej strategii. To pytanie w ankiecie sprzedażowej pozwoli Ci dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują. Jakie pytania zadajesz potencjalnym klientom, zanim przekażesz ich do działu sprzedaży? Możesz wykorzystać wnioski z odpowiedzi na to pytanie w swoim kwestionariuszu ankiety sprzedażowej. W ten sposób możesz przekazywać informacje do działu sprzedaży z danymi, których potrzebują. Taki poziom współpracy i sprawnego funkcjonowania pomaga wszystkim.

Pytania wymienione powyżej są z reguły najważniejsze. Powinieneś włączyć lub wykluczyć pytania do swojego kwestionariusza ankiety sprzedażowej w oparciu o konkretne potrzeby Twojej firmy. Jeśli jednak nie wiesz, jakie pytania jeszcze zadać skontaktuj się z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy pomogą Ci stworzyć profesjonalną ankietę.

CAWI dla każdego

Badania CAWI są coraz bardziej popularne ze względu na swoją dostępność. Nie tylko respondenci mają łatwość w dotarciu do wypełnienia ankiety, gdyż mogą wypełnić ją w każdym miejscu i o każdym czasie, pod warunkiem, że mają dostęp do danych sieci komórkowej, lecz także przygotowanie takiej ankiety przez przedsiębiorcę nie należy do najtrudniejszych zadań. W Internecie mamy dostęp do wielu stron, z których możemy skorzystać, aby stworzyć własną ankietę online, ale też możemy znaleźć portale, w których ofercie znajduje się opracowanie ankiet od początku do końca. Warto skupić się na stronach, gdzie możemy znaleźć dokładne informacje, a ich działania są poparte wieloletnim doświadczeniem. Dlatego, czy warto zastanawiać się, którą formę ankietowania wybrać, jeśli mamy tak szeroki wachlarz udogodnień dla badań CAWI, które są dostępne dla każdego?

SurvGo – na dobry początek

Decydując się na przeprowadzenie badania CAWI nie musimy obawiać się procesu tworzenia sondażu. Jeśli nie mamy podstawowych narzędzi do stworzenia tego typu ankiety możemy zdecydować się na skorzystanie z istniejących już programów. SurvGo (The best survey system) to strona,  na której możemy stworzyć własną ankietę za niewielką opłatą. Jest stworzona przez wykwalifikowaną kadrę firmy BioStat. Podstawową zaletą tej strony jest  posiadanie pełnej kontroli nad przeprowadzanym badaniem. Sami możemy wybrać wizerunek i go zaprojektować, typ ankiety oraz wzór kwestionariusza. Posiadamy dużą swobodę przy kreowaniu tego typu sondażu. Aplikacja zapewnia nam bezpieczeństwo oraz poufność danych i  informacji, które wprowadzamy do systemu. Dodatkowym atutem jest brak konieczności zatrudniania dodatkowych osób, które zajmowałyby się tworzeniem tego typu ankiet, co na pewno byłoby dla przedsiębiorstwa bardziej kosztowne.

Badanie Opinii, czyli jak profesjonalnie przygotować badanie CAWI

W calu utworzenia ankiety internetowejCAWI na wysokim poziomie możemy skorzystać ze sprawdzonej strony Badanie Opinii. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę, która posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu ankiet o różnej tematyce. Oferuje nam szybki czas ankietyzacji, nawet do 48 godzin, ze względu na wyposażenie swojej firmy. Zlecając wykonanie takiej ankiety możemy być pewni, że to wykwalifikowana kadra układa nam formularz badania, wykorzystując nowoczesne metody, znajduje respondentów oraz udostępnia im ankietę. Po zebraniu wymaganych informacji analizuje oraz przedstawia wnioski z ankiety. Otrzymujemy opracowane dane po zakończeniu czasu trwania sondażu. Dzięki takiej opcji nie musimy posiadać osób w naszej firmie odpowiedzialnych za ankietyzację klientów, gdyż jesteśmy w stanie te zadania powierzyć innym osobom.

Przywołane przykłady firm pokazują, że każdy z nas może utworzyć ankietę internetową. Nie potrzebujemy własnej kadry wykwalifikowanej w tym sektorze, aby przeprowadzić i dokonać analizy badań CAWI. Będąc osobą niezwiązaną z biznesem także możemy sobie pozwolić na stworzenie takiej ankiety za niewielką opłatą. W Internecie możemy zauważyć dostępność zróżnicowanych stron, które pomogą stworzyć nam ankietę w zależności od potrzeb oraz oczekiwań. Tak, więc ankiety online są dostępne dla wszystkich, a swoją powszechność zyskały, także dzięki istnieniu stron typu: SurvGo oraz panelu badawczego Badanie Opinii.

W jakim celu przeprowadza się badania marketingowe produktów spożywczych?

Konkurencja na rynku produktów spożywczych jest naprawdę duża i to właściwie w każdej kategorii. Właśnie dlatego tak ważne jest ciągłe obserwowanie preferencji konsumentów oraz poznawanie ich potrzeb, by móc przygotowywać najbardziej konkurencyjną ofertę. W tym celu firmy powinny przynajmniej okresowo przeprowadzać badania marketingowe produktów spożywczych. Jakie są ich korzyści?

Twarzą w twarz z docelowym klientem

Firmy działające w branży spożywczej nie mogą być monolitami niezwracającymi uwagi na rynkowe przeobrażenia. Muszą być w ciągłym kontakcie ze swoimi bezpośrednimi klientami, co pozwoli im na kreowanie oferty dopasowanej do zmieniających się preferencji konsumenckich.

Jak jednak dotrzeć do tych osób i uzyskać od nich wartościową wiedzę? Służą do tego m.in. badania marketingowe produktów spożywczych, które mogą przeprowadzać firmy działające właściwie w każdej kategorii artykułów. Takie badania są kierowane bezpośrednio do grupy docelowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma może mieć pewność, że uzyskała miarodajne wyniki.

Korzyści z przeprowadzania badań marketingowych produktów spożywczych

Mając dostęp do sprofilowanej grupy konsumentów trzeba dokładnie zastanowić się nad celem takiego badania. Można dzięki niemu sprawdzić m.in.:

 • jakie są opinie na temat marki oraz jak plasuje się ona na tle rynkowych konkurentów,
 • jakie są potrzeby konsumentów zakupujących produkty z danej kategorii,
 • jakie są preferencje zakupowe klientów,
 • w jaki sposób przygotować kampanię reklamową, aby komunikowała ona zalety produktów przedsiębiorstwa,
 • jak przygotować identyfikację wizualną marki, aby wyróżniała się ona na tle konkurentów oraz zachęcała do dokonania zakupów.

Odpowiedzi na tak kluczowe pytania pozwolą zrewidować plany co do krótkoterminowej oraz długoterminowej strategii marketingowej, co będzie miało kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa.

W jaki sposób przeprowadza się badania marketingowe produktów spożywczych?

Metod przeprowadzania badań marketingowych produktów spożywczych jest wiele i wybór zależy m.in. od złożoności odpowiedzi, które chce się uzyskać oraz od liczebności grupy, którą chce się przebadać. Dodatkowo techniki można ze sobą łączyć, uzyskując jeszcze bardziej kompleksowe odpowiedzi na zadane pytania.

Jeśli celem jest dotarcie do dużej, reprezentatywnej grupy konsumentów, najlepszą metodą jest technika CAWI. Ankiety są w tym przypadku przesyłane przez Internet do odpowiednich osób, które mają określony, ograniczony czas na wypełnienie. Oznacza to, że wyniki spływają naprawdę szybko, dzięki czemu firmy mogą korzystać z nich na bieżąco, do sprawdzania choćby konceptów reklamowych planowanych do wprowadzenia.

W dobraniu właściwej techniki pomogą Państwu eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy dodatkowo wesprą w opracowaniu hipotez badawczych oraz w późniejszej analizie wyników badania marketingowego produktów spożywczych.

Panel badawczy – preferencje i zwyczaje zakupowe klientów

Czy już wiesz, jak klienci postrzegają Twoją markę? Opinie dotyczące produktów i usług, które proponujesz, mogą mieć znaczący wpływ na działania marketingowe podejmowanie w Twoim przedsiębiorstwie. Eksperci ds. badań marketingowych z firmy BioStat® opracowali rozwiązanie badawcze, dzięki któremu pozyskasz kluczowe informacje na temat Twojej marki. Poprzez dostęp do ponad 50 tyś respondentów na platformie badanie-opinii.pl możesz samodzielnie przeprowadzić rzetelne badania opinii o własnych produktach i usługach.

 

Zadowalające efekty

Rozpoznawalność Twojej marki na rynku oraz ocena czynników wpływających na jej pozytywne postrzeganie to jedne z kluczowych elementów mogących przyspieszyć dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. Panel badawczy umożliwi identyfikację wspomnianych wyżej czynników, dzięki czemu otrzymasz wskazówki w jaki sposób wykreować markę, jako bardziej przystępną dla klienta. badanie-opinii.pl wprowadzi Twoją firmę na nowy etap rozwoju marketingowego. Prowadzenie badań w panelu badawczym umożliwi również analizę zwyczajów konsumenckich.

Istotne zmiany dotyczące działań marketingowych, jak prowadzenie kampanii reklamowych, wdrażanie nowych opakowań produktów, wprowadzanie nowych produktów na rynek czy też identyfikacja przyczyn kryzysu marki będą prostsze i łatwiejsze w realizacji, dzięki informacjom uzyskanym wprost od klientów i osób potencjalnie zainteresowanych Twoimi produktami i usługami.

Intuicyjność panelu badanie-opinii.pl sprawia, że badania przeprowadzane są szybko, a dostęp z wielu urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu ułatwia proces ankietyzacji. Dodatkowe możliwości uzupełnienia kwestionariuszy ankiet o materiały audiowizualne sprawiają, że badania stają się bardziej atrakcyjne oraz profesjonalne.

 

Szybkość realizacji

Szybka realizacja badań jest możliwa poprzez panel badawczy badanie-opinii.pl dzięki szerokiej grupie panelistów z całego kraju. Wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji otrzymasz nawet w ciągu 24h. Atrakcyjne ceny, a także ułatwione formy samodzielnego tworzenia kwestionariuszy badań dostosowanych do celu, jaki chcesz uzyskać sprawiają, że panel badawczy jest jedną z najlepszych form pozyskiwania opinii klientów.

Wyniki z badań w formie tabel oraz wykresów posłużą podczas podejmowania kluczowych decyzji w zakresie działań marketingowych w Twoim przedsiębiorstwie.


Korzystaj ze sprawdzonych metod pozyskiwania opinii klientów w panelu badanie-opinii.pl. Kontroluj opinie o Twojej marce.

Program do ankiet – zdobądź informacje o Twoich klientach

Czy wiesz, że możesz w prosty sposób uzyskać informacje o tym, w jaki sposób Twoja marka jest postrzegana na rynku? Posłuży Ci do tego sprawdzona metoda badawcza i zastosowanie narzędzia online, które nie będzie wymagało dużych nakładów finansowych. Ankietyzacja, bo o niej mówimy, jest idealnym rozwiązaniem, aby uzyskać opinie klientów, a także osób potencjalnie zainteresowanych Twoimi produktami i usługami. Dzięki zaawansowanemu narzędziu, jak aplikacja SurvGo™  zdobycie opinii klientów odbywa się w sposób łatwy i szybki. Masz możliwość samodzielnego kreowania kwestionariusza ankiety dopasowanego do Twoich potrzeb.

 

Trwałe relacje z klientami

Trwałe i dobre relacje z klientami pomagają wypromować markę, jako przystępną i odpowiadającą na zapotrzebowania klientów. Budowa tego typu relacji wymaga wstępnego zapoznania się z postrzeganiem w branży. Program do ankiet umożliwia opracowanie badań pod tym kątem. Dzięki badaniu opinii klientów możesz sprawdzić, jakie są reakcje klientów na wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek. Masz możliwość zweryfikowania, czy ilość nakładów finansowych włożonych w kampanie reklamowe przekłada się na zyski ze sprzedaży. Możesz także sprawdzić, jak wielu z Twoich klientów utożsamia się z marką, a kto jest jej krytykiem. Tego rodzaju informacje uzyskasz, dzięki zastosowaniu wskaźnika Net Promoter Score (NPS) w badaniu.

Zapoznaj się z zaawansowanym programem do ankiet na platformie SurvGo™. Dzięki niemu dobierzesz reprezentatywną próbę odbiorców swojego badania z ogólnopolskiego panelu ankieterskiego. Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, łatwy w obsłudze kreator w pełni dostosuje kwestionariusz do tematyki badawczej, jaką chcesz podjąć.

Dzięki SurvGo™, masz możliwość poinformowania o badaniach docelowej grupy klientów, na kilka sposobów: w formie wiadomości SMS, wysyłając do nich e-mail z zaproszeniem lub wstawiając link do badań na portalu społecznościowym. Te metody przesyłania informacji o badaniach przyspieszą ich realizację. Wyniki z przeprowadzonych analiz zebranego materiału otrzymasz nawet w ciągu 24h.

Program do ankiet zapewnia szeroką gamę możliwości przeprowadzania badań marketingowych. Platforma SurvGo™ będzie idealnym rozwiązaniem, jeśli poszukujesz odpowiedzi na pytania dotyczące: poziomu satysfakcji klientów, jakości obsługi w Twojej firmie, opinii o produktach i usługach, badań rynku.

 

Dla medycyny i farmacji

BioStat® stale współpracuje z najlepszymi specjalistami w dziedzinie badań dla medycyny i farmacji. Dzięki temu, platforma SurvGo™ została wzbogacona o elementy charakterystyczne dla prowadzenia badań w tej branży. Możliwość przebadania satysfakcji pacjentów, ocena jakości świadczonych usług medycznych, mierzenia zadowolenia pacjentów z jakości obsługi personelu medycznego – to kilka przykładów, w których można wykorzystać program do ankiet.

 

Przejrzystość wyników

Przejrzyste tabele i czytelne wykresy, są formą w jakiej otrzymasz wyniki z przeprowadzonych przez zespół ekspertów analiz. Możesz także za pomocą jednego kliknięcia wygenerować automatyczny raport z badań. Pozwoli Ci to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

 

Informacje o klientach są kluczowym elementem budowy planu rozwojowego przedsiębiorstwa. Wykorzystaj najlepsze metody, aby pozyskać istotne dane!

Elektroniczna dokumentacja medyczna – szablony w Medfile

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala na tworzenie własnych szablonów, które mogą znacząco przyśpieszyć pracę lekarzom oraz specjalistom praktykującym w placówce medycznej. Przygotowanie kilku gotowych szablonów przeznaczonych dla konkretnych rodzai wizyt lub schorzeń nie wymaga wiele nakładu pracy, a praca z kartą wizyty okaże się o wiele szybsza.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile pozwala planować wizytę według wcześniejszego przypadku, jaki już miał miejsce w gabinecie. Dla przykładu: Jeśli powtarzają się obserwacje bądź wyniki badania fizykalnego świadczące o objawach zapalenia wyrostka robaczkowego, to lekarz pierwszego kontaktu, do którego zgłasza się pacjent, może zastosować odpowiedni szablon dla treści rubryki „Badanie fizykalne” w karcie wizyty pacjenta.

Tym sposobem regularne sytuacje występujących objawów, zachorowań lub typy wizyt powtarzalnych mogą być przeprowadzone szybciej, bez konieczności wypełniania treści przez lekarza lub fizjoterapeutę prowadzącego wizytę w gabinecie lekarskim.

Wstawienie szablonu to tylko dwa kliknięcia w „Karcie wizyty pacjenta” Klikając w zapisany wcześniej szablon po prawej stronie odpowiednich rubryk na „Karcie wizyty” takich jak „Opis wizyty”, „Objawy”, „Wywiad Lekarski” i inne, ogranicza się formalności podczas wizyty lekarskiej w gabinecie.

Szablon, który lekarz lub fizjoterapeuta chce dodać może do zrobić w prosty sposób. Wystarczy wybrać polecenie „Dodaj szablon”. Po wypełnieniu treści dotyczących nowego szablonu i zapisaniu go, specjalista będzie mógł z niego korzystać już zawsze podczas każdej wizyty w swoim gabinecie.

Intuicyjna funkcja szablonów bardzo przyśpiesza pracę specjalistów. Szablony poszczególnych chorób mogą być z powodzeniem wykorzystane, np. w gabinecie lekarza rodzinnego, w praktyce pediatrycznej, u internisty czy w gabinecie dermatologicznym. Specjaliści z mniej przewidywalnych specjalizacji także mogą korzystać z szablonów, jeśli ich praktyka zakłada sytuacje powtarzalne.

Możliwość tworzenia własnych szablonów jest dużym udogodnieniem dla wielu specjalistów, którzy chętnie skorzystają z własnych sprawdzonych treści, wiedząc jakie przypadki pacjentów najczęściej przychodzą do nich na wizytę. Warto przetestować funkcję szablonów programu Medfile i sprawdzić, jak bardzo skróci proces formalności związanych z dokumentacją medyczną w gabinetach lekarskich oraz fizjoterapeutycznych.