Badania ankietowe w zaledwie 24 godziny

Obecnie realizacja badań ankietowych jest naprawdę szybka i jeśli korzysta się z odpowiednich metod, może trwać zaledwie kilkanaście godzin. W jakich sytuacjach jest to możliwe oraz kiedy dokładnie warto skorzystać z takich technik?

Badanie ankietowe w dobę

W ostatnich latach coraz większą popularnością przy przeprowadzaniu badań ankietowych cieszy się technika CAWI. Polega ona na rozsyłaniu kwestionariuszy za pomocą Internetu, dzięki czemu respondent może odpowiedzieć na zadane pytania dokładnie wtedy, gdy ma na to ochotę. Forma ta nie jest więc nachalna, dzięki czemu można liczyć na wiarygodne odpowiedzi.

Platformą, którą można wykorzystać do tego celu jest Badanie-Opinii.pl. Została ona stworzona przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy zadbali o to, by strona ta była intuicyjna w działaniu i pozwalała na naprawdę szybką realizację badania ankietowego. Dodatkowo liczba zarejestrowanych na niej respondentów przekracza 150 tys. osób, dzięki czemu zleceniodawca może bardzo precyzyjnie wskazać, do kogo kwestionariusze mają zostać rozesłane.

Czas spływania odpowiedzi z takiego badania ankietowego to zazwyczaj około doby. To znakomita informacja dla tych, którym zależy na jak najszybszej realizacji badania ankietowego i którzy chcą jak najszybciej podjąć odpowiednie działania.

W jakich celach korzysta się z badań ankietowych?

Wiadomo już, że realizacja takiego badania przez Internet jest naprawdę szybka. Kiedy jednak dokładnie warto skorzystać z tej techniki?

 • Do badania satysfakcji klientów.
 • Do sprawdzania potrzeb oraz motywów zakupowych konsumentów.
 • Do badania elastyczności cenowej w docelowej grupie.
 • Do sprawdzania skuteczności konceptów reklamowych.
 • Do badania wizerunku marki, również na tle konkurentów.

Z badań ankietowych korzystają jednak oczywiście nie tylko przedsiębiorstwa, bowiem ta technika sprawdza się też choćby do sprawdzania jakości życia mieszkańców, czy do realizacji różnego rodzaju badań społecznych.

Reprezentatywność badań ankietowych

Ważną kwestią jest oczywiście to, czy uzyskane wyniki będą reprezentatywne. W przypadku platformy Badanie-Opinii.pl, na bieżąco sprawdzana jest realizacja próby. Dodatkowo kontrolowana jest rzetelność udzielanych odpowiedzi na kwestionariusze, dzięki czemu zlecający badanie ankietowe mogą być pewni, że wyniki będą rzetelne.

Jak widać badania ankietowe to nie tylko szybkość przeprowadzenia, ale również możliwość ich szerokiego zastosowania oraz pewność co do reprezentatywności grupy. Jeśli chcą Państwo zlecić ich wykonanie, zachęcamy do kontaktu z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat®, które zaproponuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Badania ankietowe w firmach – co można dzięki nim sprawdzać?

Badania ankietowe to narzędzie często wykorzystywane w przedsiębiorstwach, pozwalają one bowiem poznać opinie rynku na wiele różnych kwestii. O co dokładnie można pytać respondentów i jakie korzyści dzięki temu osiągać?

Badanie postrzegania marki

„Potrzeba 20 lat, żeby zbudować reputację i tylko 5 minut, by ją zrujnować”. To słowa Warrena Buffeta odnoszące się do tego, jak cenny jest wizerunek przedsiębiorstwa. Czym jest on w swej istocie? To sposób, w jaki marka postrzegana jest nie tylko przez jej klientów, ale również przez otoczenie.

Jest on dla firmy wartością, dlatego musi być kreowany w sposób świadomy i na bieżąco kontrolowany. Mogą posłużyć do tego właśnie badania ankietowe przeprowadzane wśród grupy potencjalnych odbiorców. Z takiego narzędzia warto korzystać zwłaszcza, gdy wizerunek z różnych powodów uległ pogorszeniu oraz planowany jest rebranding.

Badanie elastyczności cenowej

Ustalenie adekwatnej ceny produktu lub usługi, która pozwoli osiągać jak największe zyski, a jednocześnie nie odstraszy klientów, to ważne zadanie każdego działu sprzedażowego. Kwestia ta jest bolączką dla wielu firm, często nawet tych produkujących dobra luksusowe, które również muszą w odpowiedni sposób ustalić pułap cenowy.

Do badania elastyczności cenowej w grupie docelowej także mogą posłużyć badania ankietowe. Można przeprowadzić je poprzez panel Badanie Opinii, który umożliwia skierowanie badań ankietowych do precyzyjnie wybranej próby spośród ponad 150 tys. respondentów.

Poznanie zwyczajów zakupowych klientów

Dla każdego przedsiębiorstwa informacje na temat jej klientów są absolutnie bezcennym źródłem wiedzy. Jak kupują, gdzie, jak często, a także co kieruje nimi przy wyborze to dane, dzięki którym można lepiej budować komunikaty marketingowe, a tym samym sprzedawać więcej.

Takie kwestie bardzo często poruszane są w badaniach marketingowych zlecanych przez przedsiębiorstwa, a o ile ich wyniki zostaną dobrze wykorzystane, pozwalają poprawić sytuację biznesową firmy.

Sprawdzanie koncepcji produktów

Wprowadzanie na rynek nowego produktu to ogromne wyzwanie. Jak zostanie on odebrany? Jak zaprojektować opakowanie, które przyciągnie wzrok klienta stojącego przed półką sklepową? Czy produkt zagwarantuje zakładany wolumen sprzedaży? Kwestie te są kluczowe, dlatego przed wprowadzeniem produktów większość podlega dokładnym badaniom ankietowym przeprowadzanym wśród docelowych klientów.

Jeśli firmie zależy na tym, aby takie badanie ankietowe przeprowadzić szybko i niewielkim kosztem, także powinna skorzystać z oferty panelu Badanie Opinii. Poza dużą liczbą respondentów, zostali oni podzieleni według takich kryteriów jak wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i zainteresowania, dzięki czemu test może zostać skierowany dokładnie do potencjalnych klientów firmy.

Sprawdzenie, jak odbierana jest reklama

Badania ankietowe umożliwiają ponadto sprawdzenie, jak odbierane są komunikaty reklamowe. Umożliwia to skontrolowanie, czy założenia zostały spełnione i czy spoty rzeczywiście są odbierane tak, jak zakładali to twórcy.

W przypadku badań ankietowych online można umieszczać w nich nie tylko pytania, ale również materiały multimedialne. Na podstawie reakcji dokonuje się natomiast ewentualnych korekt, zanim rozpocznie się kampania.

Jak widać badania ankietowe to doskonałe narzędzie do testowania, dzięki któremu można szybko i niewielkim kosztem dowiedzieć się, jaki odbierana jest firma, ile za jej produkty mogą zapłacić klienci oraz jak reagują oni na nową reklamę.

Badania marketingowe – co oznaczają dla firmy?

Znaczenie badań marketingowych

Wiedza potrzebna do rozwiązywania pojawiających się problemów biznesowych, wyprzedzania konkurencji, unikania potencjalnych kryzysów w branży, a także informacje na temat klientów oraz potencjalnych odbiorców naszych produktów i usług, biorą się z rzetelnych danych. Wspomniane dane należy wydobyć w trakcie badań marketingowych. Doskonale zorganizowane badania pozwalają na wyciągnięcie wniosków w zakresie długoterminowych wyzwań biznesowych i planów strategicznych.

 

Jakie badania?

Badania jakościowe są jedną z najodpowiedniejszych form, dzięki której można zdiagnozować potrzeby, czy też preferencje konsumentów dotyczące usług i produktów oferowanych przez firmę. Badania marketingowe o charakterze jakościowym są też odpowiednim rozwiązaniem, dla:

 • badań marki,
 • przeprowadzenia segmentacji klientów,
 • przygotowania i oceny materiałów reklamowych,
 • oceny obsługi klienta.

Badania marketingowe mają tę ogromną zaletę, że umożliwiają badaczowi kontakt z konsumentem /klientem w trakcie gromadzenia danych.

Odpowiednie przygotowanie badaczy pod kątem prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów fokusowych sprawia, że profesjonaliści potrafią wydobyć cenne informacje, niezbędne do realizacji udanych projektów sprzedażowych, a także wprowadzenia nowych koncepcji produktów i opakowań.

Cenne dane gromadzone są w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® podczas dwustopniowych, autorskich badań, realizowanych wraz z analizą danych:

 • pierwszy z etapów badań do cykl wywiadów IDI z przedstawicielami wybranej grupy badanych (klientów /konsumentów). Służą one wydobyciu opinii jednostkowych na dany temat;
 • drugi etap polega na uzupełnieniu i weryfikacji zebranych informacji, dzięki zogniskowanym wywiadom fokusowym, które opracowuje się na podstawie wyników wcześniejszego etapu.

Jeśli wymaga tego sytuacja, dane można uzupełnić o ankietyzację w formie telefonicznej – CATI, dzięki niej wyniki badania będzie można uogólnić na szerszą populację, a dane liczbowe przedstawić w formie wyników tabelarycznych czy też wykresów.

 

Przekaż realizację badań ekspertom

Realizowanie badań marketingowych warto przekazać specjalistom. Dzięki temu, można mieć pewność, że ustrzeżemy się błędów w konstruowaniu formularzy pytań, jak i szybko znajdą się klienci /konsumenci, dzięki którym będzie można zrealizować proces badawczy. Centrum Badwczo-Rozwojowe BioStat® posiada wykwalifikowanych specjalistów, a także narzędzia dzięki którym przeprowadzenie badań marketingowych odbywa się sprawnie, a dobór respondentów jest szybki i profesjonalny – zgodny z wymogami zleceniodawcy.

 

Sprawdź, jak profesjonalne badania możesz zrealizować, dzięki specjalistom BioStat®. Wyprzedzaj konkurencję i osiągaj zyski dzięki badaniom marketingowym!