Jak współpracować z firmami badawczymi?

Niełatwa praktyka

Prowadzenie placówki medycznej to ciekawe wyzwanie z punktu widzenia marketingu i ekonomii. Teoretycznie wydaje się, że nie może tu być żadnych problemów: przecież zdrowie jest ważne, a chorych i potrzebujących usług medycznych jest i zawsze będzie bardzo wielu. A jednak wiele placówek szybko przekonuje się, że nie jest to wcale takie proste. Istnieją narzędzia, które mogą w znaczny sposób wspomagać działanie placówek medycznych. Dzięki nowym mediom i technologiom wiele spraw technicznych i administracyjnych, które do tej pory były niezwykle czasochłonne i pracochłonne, zostaje rozwiązanych za pomocą kilku kliknięć. Placówki mają dostęp do szeregu strategii i rozwiązań gotowych do wprowadzenia, jednak w jaki sposób wprowadzić je odpowiednio, tak żeby pozwoliły nam realizować się w pracy i zaspokajały potrzeby pacjentów? Pewnym rozwiązaniem są badania opinii oraz analizy marketingowe, które pozwalają nam spojrzeć na naszą działalność pod innym kątem. Zwykle takie badania są w stanie otworzyć nowe ścieżki rozwoju. Poniżej prezentujemy kilka punków opisujących, w jaki sposób współpracować z firmami badawczymi, tak żeby wynieść z tego jak najwięcej korzyści.

Specjalistyczna wiedza

Przy wyborze firmy badawczej warto zwrócić uwagę na to, czy wcześniej przeprowadzała ona już jakieś analizy medyczne. Współpraca z podmiotami o podobnej charakterystyce sprawia, że badacze są lepiej zorientowani w kontekście, co pozwala im na trafny dobór metod oraz postawienie wstępnych hipotez, istotnych choćby podczas konstruowania narzędzi badawczych. Znajomość  branży procentuje również w procesie interpretacyjnym, dodając zorientowanie w rzeczywistości medycyny do specjalistycznej wiedzy badaczy. Jednak niezależnie od tego, czy firma przeprowadzała już analizy dla ogromnych korporacji, czy dla mniejszych jednostek, musi nas przede wszystkim projekt dostosowany do specjalistycznych potrzeb naszego biznesu. W świecie badań społecznych uniwersalne rozwiązania prowadzą zwykle do uproszczeń – a nam zależy na maksymalnie konkretnej ocenie bardzo wyjątkowej, zarządzanej przez nas jednostki.

Odpowiednie narzędzia

Tradycyjnie prowadzone badania opinii bywają określane jako stosunkowo uciążliwe. Wielu klientów nie widzi sensu poświęcania czasu na wypełnienie papierowej ankiety, bo sądzą, że i tak nic się od tego nie zmieni. Mała skuteczność tego biernego sposobu pozyskiwania danych daje zafałszowany obraz rzeczywistości, dlatego niezwykle istotne jest, czy wybrana przez nas firma badawcza korzysta z najnowszych form zbierania materiału, stale śledząc bieżące trendy w badaniach społecznych. Atutem wykwalifikowanych badaczy jest profesjonalna wiedza w zakresie reprezentowanej przez nich specjalności. Nad naszym projektem pracować powinni naukowcy z różnych dziedzin, dzięki czemu zastosowane metody będą się wzajemnie weryfikowały (triangulacja), co pozwoli na maksymalnie obiektywne i wiarygodne wyniki. Standardem chętnie witanym przez pacjentów są badania online w różnej formie, nastawione na nieinwazyjne zbieranie danych. To projekty, które angażują badanych, a jednocześnie wykazują szacunek dla ich czasu. Dopiero wtedy można mówić o miarodajnym badaniu, którego wyniki będą dla nas w pełni użyteczne.

Personalizacja raportu

To istotna usługa, która dotyczy już końcowego etapu badania, a o której standardach możemy dowiedzieć się zanim jeszcze rozpoczniemy współpracę. Raport badawczy powinien przede wszystkim być czytelny dla nas, niekoniecznie specjalistów w analizach statystycznych. Zaproponowanie czytelnej formy ze zrozumiałą interpretacją musi znajdować się w założeniach projektu od samego początku. Warto zwrócić uwagę na możliwość wprowadzania własnych uwag i poprawek – w końcu nikt nie zna sytuacji naszej działalności lepiej niż my sami. Badania opinii mają być przede wszystkim formą wsparcia działalności na drodze do perfekcji, a nie wypunktowaniem błędów, dlatego raport musi być maksymalnie dostosowany do potrzeb klienta i prezentować możliwe kierunki zmian.

Globalna współpraca

Teoretycznie waga współpracy rozumie się sama przez się, ale warto mimo wszystko wspomnieć tę oczywistość. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którym zależy na dobrze wykonanej pracy. Zarówno dla nas, jak i dla firmy badawczej istotne jest przygotowanie rozwiązań, które będą możliwe do wprowadzenia i po aplikacji przyniosą wymierne korzyści. Tak naprawdę wszyscy zyskują na dobrej współpracy. Często dzięki badaniom i analizom statystycznym udaje się przygotować strategie działań, które w pewnym momencie wywierają ogromny wpływ na świat. To nie przesada – jeżeli przejście na elektroniczny system dokumentacji pozwala oszczędzić papier, jest to wartość ekologiczna, której popularyzacja znacznie poprawi nie tylko funkcjonowanie gabinetów, ale będzie kształtowała proekologiczny światopogląd dalej. Skojarzenie zysków z ekologią sprawia, że tego typu idee są lepiej przyjmowane i chętniej wprowadzane w przedsiębiorstwach, co znacznie poprawia relacje z różnymi grupami interesantów, przekładając się na dalsze wielokierunkowe korzyści, zarówno dla ludzkości, jak i planety.