Badania kompetencji i zarządzanie HR

Badania kompetencji i zarządzanie HR

 

 

Co to za badania?

Badania kompetencji pozwalają nam zorientować się w umiejętnościach i potencjale naszych pracowników, zarówno obecnych jak i przyszłych. Odpowiednio dobrana do stanowiska osoba oznacza dla naszej firmy rozwój i wzrost zysków. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu kompetencji osoby do wymogów danego stanowiska uzyskujemy wiernych pracowników, którzy nieustannie wspierają nas swoją kreatywnością. Jeżeli przedsiębiorstwo często zmienia skład załogi, to bywa postrzegane jako niestabilne, co z kolei przekłada się na niekorzystny wizerunek firmy na zewnątrz. Przeciwnie: dobrze ulokowani pracownicy często są w stanie samodzielnie utworzyć idealne zespoły, radzące sobie z każdą przeszkodą. Dobrze zgrana ekipa to nie tylko wzrost efektywności i zysków, ale też inwestycja w wizerunek firmy.

 

 

Rekrutacja: tworzenie zespołu

Pierwszym etapem tworzenia dream teamu jest już sam proces rekrutacyjny. Wówczas decydujemy o tym, kogo chcemy przyjąć, w kogo chcemy inwestować, a kogo odrzucić już na wstępie. Często jest to żmudny, czasochłonny proces, który wolelibyśmy mieć za sobą jak najszybciej. Jednocześnie zlekceważenie go wydaje się złym pomysłem. Idealnym rozwiązaniem są tu zdalne aplikacje do badania kompetencji. Co oferuje nam takie narzędzie?

  • Za pomocą prostych testów poznajemy cechy osobowości i rzeczywiste umiejętności potencjalnych pracowników
  • Pytania kierunkują naszych kandydatów na działanie i współpracę, co owocuje wstępnym wdrożeniem w środowisko pracy
  • Możemy dostosować gotowe moduły tworząc ankietę dla różnych stanowisk lub poszukiwać konkretnego zestawu cech kandydata
  • Wszystko dzieje się zdalnie, przez sieć, co oznacza oszczędność czasu i wydatków związanych z tradycyjnym procesem rekrutacyjnym
  • Wyniki otrzymujemy na bieżąco, dzięki czemu możemy dokonać zmian nawet w trakcie badania, jeżeli zajdzie taka potrzeba

 

 

Jak stworzyć zespół?

  1. Zawiązanie zespołu i rozwój

Kiedy zatrudniliśmy najlepszych z najlepszych wśród kandydatów wyłonionych przez badanie, warto pomyśleć o tym, jak ich ze sobą zgrać. Dobre zespoły uzupełniają się wiedzą i umiejętnościami. Dzięki badaniom kompetencji możemy dowiedzieć się, którzy z naszych pracowników nadają się na liderów, a którzy stanowią naturalne spoiwo grupy. Jednocześnie, znając możliwości i rozumiejąc wartości i motywacje, które ich napędzają, możemy dopasować odpowiednie osoby do odpowiednich zadań w obrębie zespołu. Mamy również możliwość stworzenia spersonalizowanego systemu motywacyjnego i szkoleniowego, który realnie umocuje naszych pracowników w strukturach firmy na stałe.

  1. Projekt i ewaluacja

Gdy powierzymy zadania zaaranżowanym przez nas zespołom, pozostaje kwestia monitorowania postępów ich pracy. Dane zebrane przez program do badań kompetencji pozwalają na stworzenie modelu ewaluacji, którą w tym celu przeprowadzimy. Dowiemy się wówczas, na ile nasi pracownicy realizują się w pracy, a także na ile wykorzystują swoje możliwości oraz zdiagnozujemy przeszkody, które zaburzają użytkowanie całości potencjału grupy.

  1. Korzystajmy z tego, co już mamy

Badania kompetencji można również przeprowadzić wśród zatrudnianych obecnie pracowników. Dzięki temu poznajemy lepiej nie tylko możliwości, ale też i osobowość ludzi składających się na nasz zespół. Często wówczas się okazuje, że wprowadzenie stosunkowo niewielkich zmian kadrowych lub nieco inne rozłożenie obowiązków może zdziałać cuda dla efektywności przedsiębiorstwa. To bardzo ważne, by w firmie nie występowały osobiste konflikty, których najczęstszym źródłem jest właśnie nieodpowiedni podział pracy. Badania kompetencji zapobiegają takim sytuacjom i pozwalają nam oraz samym pracownikom odkryć drzemiący potencjał, który do tej pory nie był wykorzystany, a mógłby przysłużyć się w rozwoju firmy.