Analiza baz danych

badania statystyczne2Umiejętności analityczne, to obecnie bardzo ważna grupa zdolności, niezbędnych do wykonywania pracy menadżera, bowiem trzeba będzie tutaj stale stykać się z dużymi ilościami danych, które powinny być należycie przeanalizowane pod wieloma aspektami, zanim możliwe będzie osiągnięcie konkretnych efektów pracy. Trzeba tutaj pamiętać także o tym, iż w przypadku prowadzenia działalności na rynku farmaceutycznym, konieczne będzie posiadanie odpowiednich, medycznych baz danych, zawierających w sobie na przykład wszystkie informacje o poszczególnych lekarzach wszystkich specjalności działających na terenie całego kraju. Contine reading

Statystyka dla medycyny

bizneswomenStatystyka w medycynie, czyli innymi słowami statystyka medyczna, jest bardzo ważnym elementem, na jaki należy zwracać szczególna uwagę podczas opracowywania nowych lekarstw przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Dzięki posiadaniu dostępu do odpowiednich danych statystycznych, możliwe będzie prawidłowe określenie zapotrzebowania na rynku farmaceutycznym, a to oczywiście przełoży się na poprawny wybór kierunku prowadzonych badań medycznych, w celu opracowania nowych technologii, oraz nowych lekarstw, czy też sprzętu medycznego. Contine reading

Jak przebiega badanie fokusowe?

SONY DSCPrzeprowadzenie badania fokusowego wymaga od nas dysponowania przede wszystkim profesjonalną salą fokusową, czyli pomieszczeniem, w którym będzie możliwe przeprowadzenie moderowanej rozmowy z wytypowaną grupą, będącą reprezentantem danej zbiorowości statystycznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby warunki panujące w fokusowni, zapewniały przeprowadzanie badania bez żadnych zakłóceń, oraz o to, aby w trakcie jego przebiegu, możliwe było jego rejestrowanie, bądź też przynajmniej podglądanie w taki sposób, aby uczestnicy nie byli tego świadomi. Contine reading

Badania fokusowe

fokusownia_2Kolejnym przykładem działalności badawczej, która może znacząca przechylić szalę na rzecz podmiotu starającego się o dofinansowanie, są badania fokusowe, dzięki którym można uzyskać wyjątkowo pożyteczne informacje, przede wszystkim na temat klienta, motywów, jaki nim kierują w trakcie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu, oraz wrażeń, jakie kojarzą mu się z marką bądź produktem. Na podstawie tego rodzaju badań, możemy określić, czy w danym, konkretnym przypadku, inwestycja w innowacje technologiczne, przyniesie konkretny, zamierzony efekt sprzedażowy, co oczywiście może być wykorzystane we wniosku o dofinansowanie inwestycji. Contine reading

Badania opinii w pozyskiwaniu dofinansowania

badania statystyczne3Działalność badawcza wszelkiego rodzaju zewnętrznych firm badawczych, odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku prób pozyskiwania dofinansowań działalności, bowiem musimy tutaj pamiętać, iż wszelkiego rodzaju dotacje do działalności gospodarczej, przeznaczane przede wszystkim na inwestycje w innowacje technologiczne, wymagają przedstawienia konkretnych raportów i pełnych danych dotyczących planowanych efektów z inwestycji. Wobec tego też, konieczne jest przeprowadzenie konkretnych badań statystycznych, badań opinii społecznej, przede wszystkim społeczności lokalnej, w miejscu gdzie będzie przeprowadzana inwestycja, bowiem te dane, będą podlegać wnikliwej analizie urzędników decydujących o przyznaniu dofinansowania, bądź o odmowie jego przyznania. Contine reading

Działalność badawcza

badania statystyczne4Pozyskiwanie dofinansowań działalności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu wstępnych badań, w szczególności zaś badań marketingowych, które pozwolą określić, czy dana inwestycja charakteryzuje się dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku, kiedy przedsiębiorca zamierza uzyskać dofinansowanie na swoją działalność, a w szczególności na rozwój jakiegoś sektora swojego przedsiębiorstwa, powinien wcześniej, poprzez odpowiednie rozeznanie rynku, czyli badania marketingowe, dowieść, iż inwestycja ta, jest jak najbardziej istotna z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Contine reading

Market research

bazy danych4Jednym z najważniejszych działań, które należy przeprowadzić, w celu rzeczowego udowodnienia, iż planowana inwestycja ma szansę na powodzenie, jest market research, czyli specjalistycznie przeprowadzone badanie rynku. Oczywiście w niektórych branżach, szczególnie zaś tych skierowanych na masowego odbiorcę, istotną role może także odgrywać badanie opinii społecznej, na temat poszczególnych produktów, dzięki któremu można się będzie dość łatwo przekonać, jak wielu spośród potencjalnych klientów na nowy produkt, rzeczywiście będzie poważnie zainteresowanych ich zakupem. Contine reading