Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Część firm badawczych funkcjonujących na rynku oferuje badania dla niewielkich firmi koncernów farmaceutycznych. Zagadnienia medyczne są też bliskie naukowcom, dlatego oferty kierowane są też uczelniom medycznym. Oferta najczęściej dotyczy prowadzenia badań obserwacyjnych lub badań klinicznych, w mniejszym stopniu badań epidemiologicznych lub edukacyjnych. Realizacja badań obserwacyjnych jest prostsza i co więcej – tańsza. Celem przeprowadzenia tego typu badania jest ocena efektów leczenia danym lekiem lub przy pomocy urządzenia. Związane jest zawsze z produktem, który już został wprowadzony na rynek. Ocenia się efektywność terapii, czynniki ryzyka lub zdarzenia niepożądane, które miały miejsce. Badania obserwacyjne są nieco bardziej wymagające. Testom poddaje się produkty, które do tej pory nie były wprowadzone na rynek. Dokonuje się więc prób nowego lekarstwa, urządzenia lub nowoczesnej metody terapii.

Badania kliniczne i obserwacyjne

Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych przebiega w kilku fazach, pierwszą z nich jest faza  projektowania, która polega na określeniu rozmiaru próby, wyborze metody randomizacji oraz metody analizy statystycznej. Dane są gromadzone za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów badawczych, który jest alternatywą tradycyjnych metod zbierania danych. Z racji tego zleceniobiorca może nadzorować i administrować proces wprowadzania danych w trakcie badania oraz sprawnie przygotować dane do analizy. W trzeciej fazie przedstawia się wyniki w formie raportu końcowego. Organizacja badań obserwacyjnych wymaga przygotowania formularza CRF i aplikacji webowej. Dzięki temu możliwe jest proste wprowadzanie danych i kodowanie zdarzeń niepożądanych.

Wybór zleceniobiorcy

Zanim dokona się decyzji dotyczącej wyboru zleceniobiorcy badania, powinno się skrupulatnie przeanalizować jego profil. Ważne jest przede wszystkim doświadczenie w realizacji badań oraz referencje. Istotne jest również wyspecjalizowanie kadry. Jakość przeprowadzanych badań obserwacyjnych lub klinicznych jest wyższa jeśli w kadrze funkcjonują specjaliści z analizy bioinformatycznej lub biotechnologicznej. Zatrudnienie takich osób może być cenną inwestycją dla firm badawczych. Podobnie wartościowym posunięciem jest zatrudnienie specjalistów naukowych dla eksperckiego spojrzenia na badanie. Nierzadko to analitycy prowadzą działalność naukową w tej samej dziedzinie, w której pracują. Obecność takich osób wpływa pozytywnie na wizerunek całej firmy.