Market research

bazy danych4Jednym z najważniejszych działań, które należy przeprowadzić, w celu rzeczowego udowodnienia, iż planowana inwestycja ma szansę na powodzenie, jest market research, czyli specjalistycznie przeprowadzone badanie rynku. Oczywiście w niektórych branżach, szczególnie zaś tych skierowanych na masowego odbiorcę, istotną role może także odgrywać badanie opinii społecznej, na temat poszczególnych produktów, dzięki któremu można się będzie dość łatwo przekonać, jak wielu spośród potencjalnych klientów na nowy produkt, rzeczywiście będzie poważnie zainteresowanych ich zakupem.

Oczywiście, profesjonalnie przeprowadzony market research, to przede wszystkim skuteczna analiza rynku, oraz wszystkich firm konkurencyjnych, wraz z ich produktami, ich cenami, oraz statystykami sprzedaży. Dodatkowo trzeba będzie pozyskać właśnie opinię klientów na temat ich produktów, co pozwoli przedsiębiorcy, na takie modelowanie swojego, konkurencyjnego produktu, aby stał się on bardziej atrakcyjny dla klienta, a co za tym idzie, aby ten był bardziej skłonny do odejścia od konkurencji. Dlatego też, badanie opinii, odgrywa tutaj tak bardzo istotną rolę, że należy je przeprowadzać, za każdym razem, kiedy planujemy jakiekolwiek inwestycje.

Dzięki wynikom market research, oraz badań opinii, będzie można we wniosku o dofinansowanie innowacji technologicznej, wykazać, iż jest ona wręcz niezbędna w celu podniesienia konkurencyjności, stworzenia nowych miejsc pracy, czy też osiągnięcia wyższego poziomu ekologicznego działalności. Jednym słowem musimy wykazać, iż nasze planowane inwestycji przyczynią się do ogólnej poprawy europejskiej gospodarki. To właśnie dlatego, zanim przystąpimy do jakiegokolwiek działania, należy przeprowadzić profesjonalne badanie rynku, aby określić stopień prawdopodobieństwa powodzenia inwestycji, a przez to tez wykazać przed instytucją udzielającą dofinansowania, że pieniądze te będą spożytkowane należycie, a w efekcie inwestycji gospodarka europejska zyska, zarówno pod względem społecznym, jak i ekologicznym.