Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Część firm badawczych funkcjonujących na rynku oferuje badania dla niewielkich firmi koncernów farmaceutycznych. Zagadnienia medyczne są też bliskie naukowcom, dlatego oferty kierowane są też uczelniom medycznym. Oferta najczęściej dotyczy prowadzenia badań obserwacyjnych lub badań klinicznych, w mniejszym stopniu badań epidemiologicznych lub edukacyjnych. Realizacja badań obserwacyjnych jest prostsza i co więcej – tańsza. Celem przeprowadzenia tego typu badania jest ocena efektów leczenia danym lekiem lub przy pomocy urządzenia. Związane jest zawsze z produktem, który już został wprowadzony na rynek. Ocenia się efektywność terapii, czynniki ryzyka lub zdarzenia niepożądane, które miały miejsce. Badania obserwacyjne są nieco bardziej wymagające. Testom poddaje się produkty, które do tej pory nie były wprowadzone na rynek. Dokonuje się więc prób nowego lekarstwa, urządzenia lub nowoczesnej metody terapii.

Badania kliniczne i obserwacyjne

Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych przebiega w kilku fazach, pierwszą z nich jest faza  projektowania, która polega na określeniu rozmiaru próby, wyborze metody randomizacji oraz metody analizy statystycznej. Dane są gromadzone za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów badawczych, który jest alternatywą tradycyjnych metod zbierania danych. Z racji tego zleceniobiorca może nadzorować i administrować proces wprowadzania danych w trakcie badania oraz sprawnie przygotować dane do analizy. W trzeciej fazie przedstawia się wyniki w formie raportu końcowego. Organizacja badań obserwacyjnych wymaga przygotowania formularza CRF i aplikacji webowej. Dzięki temu możliwe jest proste wprowadzanie danych i kodowanie zdarzeń niepożądanych.

Wybór zleceniobiorcy

Zanim dokona się decyzji dotyczącej wyboru zleceniobiorcy badania, powinno się skrupulatnie przeanalizować jego profil. Ważne jest przede wszystkim doświadczenie w realizacji badań oraz referencje. Istotne jest również wyspecjalizowanie kadry. Jakość przeprowadzanych badań obserwacyjnych lub klinicznych jest wyższa jeśli w kadrze funkcjonują specjaliści z analizy bioinformatycznej lub biotechnologicznej. Zatrudnienie takich osób może być cenną inwestycją dla firm badawczych. Podobnie wartościowym posunięciem jest zatrudnienie specjalistów naukowych dla eksperckiego spojrzenia na badanie. Nierzadko to analitycy prowadzą działalność naukową w tej samej dziedzinie, w której pracują. Obecność takich osób wpływa pozytywnie na wizerunek całej firmy.

O oprogramowaniu

Wyobraźmy sobie, że ktoś zakłada firmę. Na początku jest mała, więc czasem może nie wystarczyć pieniędzy nawet na podstawowe rzeczy, jak czynsz. Nie bardzo też wiadomo, czy przedsiębiorstwo przetrwa do czasu aż będzie się mogło rozwinąć z poziomu mikro do małego, a potem średniego a nawet dużego. Ale kto nie próbuje, ten niczego nie osiągnie. Kiedy jednak ważą się dalsze losy takiego małego przedsiębiorstwa, można wykonać posunięcie, które znacząco ułatwi jego dalsze funkcjonowanie – zająć się programowaniem. Tak naprawdę niezależnie od głównej branży działalności firmy, jeśli przedsiębiorca ma tylko jakiekolwiek doświadczenie informatyczne, i oczywiście czas, może zainwestować swoje środki w naukę oprogramowania. Ponieważ jest to coś, bez czego współczesne firmy nie mogą się obejść.

Lokalnie i globalnie

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje w codziennej działalności aplikacji bazodanowych. Nawet dla mikroprzedsiębiorstwa danych jest po prostu za dużo, żeby móc je przetwarzać w tradycyjny sposób. Z biegiem czasu, i to dość szybko, przestaje także wystarczać ogólne oprogramowanie. Stąd wartość tego, że opisywana przez nas na początku firma inwestuje w programowanie i to nie byle jakie, tylko takie, które można dopasować do konkretnych branż i firm. Tworzenie aplikacji dla firm jest więc doskonałym zajęciem.

Gra i tańczy, jak chce

Co jednak zrobić, by oprogramowanie komercyjne odniosło sukces i posypały się zlecenia z całego świata? Co zrobić, by wszyscy chcieli dostać nasze oprogramowanie na zamówienie? Oprogramowanie dla firm, które idealnie spełnia swoją rolę, jest napisane w oparciu o kryteria przedstawione przez zamawiającego – najpierw musimy się dowiedzieć, czego chcą klienci. Jak wygląda zapotrzebowania, jak wygląda ten rynek, czego na nim brakuje. Po zebraniu tych informacji można tworzyć programy szyte na miarę, aplikacje bazodanowe, aplikacje medyczne i inne. Wszystkie one mają wspólny mianownik – ułatwiają pracę przedsiębiorstw. Dzięki temu klienci są w stanie bardzo dużo zapłacić za same programy na zamówienie i za ich utrzymanie.

Morał na koniec

Firma tworząca oprogramowanie jest niezbędna. Dla tych, którzy już wcześniej kupili od niej programy dedykowane i chcieliby odświeżyć software i dla tych, którzy z oprogramowania ogólnego chcieliby przejść na program szyty na miarę. Firma zatrudnia kolejnych ludzi, których zadowolenie z pracy rośnie, ponieważ robienie tego, co lubi się robić jest nieskończenie przyjemniejsze, kiedy ma się poczucie, że ktoś to docenia – zwłaszcza finansowo.