Badania marketingowe – co oznaczają dla firmy?

Znaczenie badań marketingowych

Wiedza potrzebna do rozwiązywania pojawiających się problemów biznesowych, wyprzedzania konkurencji, unikania potencjalnych kryzysów w branży, a także informacje na temat klientów oraz potencjalnych odbiorców naszych produktów i usług, biorą się z rzetelnych danych. Wspomniane dane należy wydobyć w trakcie badań marketingowych. Doskonale zorganizowane badania pozwalają na wyciągnięcie wniosków w zakresie długoterminowych wyzwań biznesowych i planów strategicznych.

 

Jakie badania?

Badania jakościowe są jedną z najodpowiedniejszych form, dzięki której można zdiagnozować potrzeby, czy też preferencje konsumentów dotyczące usług i produktów oferowanych przez firmę. Badania marketingowe o charakterze jakościowym są też odpowiednim rozwiązaniem, dla:

 • badań marki,
 • przeprowadzenia segmentacji klientów,
 • przygotowania i oceny materiałów reklamowych,
 • oceny obsługi klienta.

Badania marketingowe mają tę ogromną zaletę, że umożliwiają badaczowi kontakt z konsumentem /klientem w trakcie gromadzenia danych.

Odpowiednie przygotowanie badaczy pod kątem prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów fokusowych sprawia, że profesjonaliści potrafią wydobyć cenne informacje, niezbędne do realizacji udanych projektów sprzedażowych, a także wprowadzenia nowych koncepcji produktów i opakowań.

Cenne dane gromadzone są w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® podczas dwustopniowych, autorskich badań, realizowanych wraz z analizą danych:

 • pierwszy z etapów badań do cykl wywiadów IDI z przedstawicielami wybranej grupy badanych (klientów /konsumentów). Służą one wydobyciu opinii jednostkowych na dany temat;
 • drugi etap polega na uzupełnieniu i weryfikacji zebranych informacji, dzięki zogniskowanym wywiadom fokusowym, które opracowuje się na podstawie wyników wcześniejszego etapu.

Jeśli wymaga tego sytuacja, dane można uzupełnić o ankietyzację w formie telefonicznej – CATI, dzięki niej wyniki badania będzie można uogólnić na szerszą populację, a dane liczbowe przedstawić w formie wyników tabelarycznych czy też wykresów.

 

Przekaż realizację badań ekspertom

Realizowanie badań marketingowych warto przekazać specjalistom. Dzięki temu, można mieć pewność, że ustrzeżemy się błędów w konstruowaniu formularzy pytań, jak i szybko znajdą się klienci /konsumenci, dzięki którym będzie można zrealizować proces badawczy. Centrum Badwczo-Rozwojowe BioStat® posiada wykwalifikowanych specjalistów, a także narzędzia dzięki którym przeprowadzenie badań marketingowych odbywa się sprawnie, a dobór respondentów jest szybki i profesjonalny – zgodny z wymogami zleceniodawcy.

 

Sprawdź, jak profesjonalne badania możesz zrealizować, dzięki specjalistom BioStat®. Wyprzedzaj konkurencję i osiągaj zyski dzięki badaniom marketingowym!

Analiza danych – warto współpracować z BioStat®

Analiza danych – wsparcie ekspertów

W trakcie analizy danych wymagana jest wiedza i narzędzia, dzięki którym będzie możliwy rozkład wielowymiarowych informacji, dotyczących działania przedsiębiorstwa. Interpretacja danych, ich wyjaśnienie oraz umiejętność wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji zależy od doświadczenia oraz wiedzy badaczy. Warto powierzyć rozwojowy projekt badawczy, dotyczący przedsiębiorstwa, agencji badawczej z doświadczeniem, aby móc swobodnie realizować plany dynamicznego rozwoju firmy w branży.

Centrum Badawczo-Rozwojowe – działania BioStat®

Analiza danych to wciąż obszar, który wiąże pracę naukowców z wielu dziedzin oraz nowoczesnej i rozwojowej techniki. Agencja badawcza BioStat® łączy w sobie wiedzę ekspercką i wypracowane metody działań na bazie danych. Etapy analiz przebiegają na podstawie kilku faz:

 • pozyskiwania, porządkowania przechowywania i przetwarzania danych;
 • wykorzystywania zaawansowanych modeli matematycznych, statystycznych w trakcie analizy zjawisk społecznych i gospodarczych;
 • analizie danych wielowymiarowych, wydobyciu wiedzy i ich prezentacji na bazie systemów informatycznych,
 • budowania modeli prognostycznych oraz symulacyjnych odnoszących się do zjawisk socjologicznych oraz ekonomicznych,
 • wyciągania wniosków, formułowania sądów w oparciu o pozyskane i przeanalizowane dane.

Specjaliści BioStat® są ekspertami w zakresie projektów dotyczących analiz z dziedzin tj.:

 • medycyna oraz farmacja,
 • finanse i kredyty,
 • marketing oraz sprzedaż,
 • ekonomia,
 • branża naukowa.

Warto zapoznać się z rekomendacjami liderów tych branż, którzy zaufali centrum badawczo-rozwojowego BioStat® oraz uzyskali kompleksowe prognozy dotyczące działań firmy oraz funkcjonowania rynku. Eksperci z zakresu: matematyki stosowanej, biostatystyki, bioinformatyki, statystyki oraz biologii zdobywający swoje doświadczenie naukowe na najlepszych polskich oraz europejskich uniwersytetach zapewniają o wysokiej jakości usługach.

Data Mining w biznesie

Przekłucie wiedzy naukowej do biznesu wpływa korzystnie na efektywność rozwoju małych i średnich firm, a także dużych korporacji. Konkretne, twarde dane, które pozwalają wyciągać wnioski: o potencjalnym ryzyku, możliwości ochrony przed kryzysem, nowymi planami na wyprzedzenie konkurencji oraz utrzymanie stabilnej pozycji finansowej. Sprawdź co eksperci z BioStat® mogą zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa dzięki analizie danych.

Osiągnij więcej razem z BioStat®.

Bazy danych

analiza danych7Oferujemy także tworzenie baz danych, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie email marketingu, bądź też sprzedaży bezpośredniej. Ważnym jest tutaj także to, iż w przypadku kiedy zdecydujemy się na wykorzystanie bazy adresowej, zyskamy przede wszystkim dostęp do danych adresowych potencjalnych klientów, a to oczywiście zagwarantuje nam możliwość uzyskania ciekawych informacji na temat rozkładu geograficznego naszych klientów, zarówno tych już obecnych, jak i dopiero tych, o których zaufanie będziemy walczyli. Contine reading

Analiza baz danych

badania statystyczne2Umiejętności analityczne, to obecnie bardzo ważna grupa zdolności, niezbędnych do wykonywania pracy menadżera, bowiem trzeba będzie tutaj stale stykać się z dużymi ilościami danych, które powinny być należycie przeanalizowane pod wieloma aspektami, zanim możliwe będzie osiągnięcie konkretnych efektów pracy. Trzeba tutaj pamiętać także o tym, iż w przypadku prowadzenia działalności na rynku farmaceutycznym, konieczne będzie posiadanie odpowiednich, medycznych baz danych, zawierających w sobie na przykład wszystkie informacje o poszczególnych lekarzach wszystkich specjalności działających na terenie całego kraju. Contine reading

Badania opinii w pozyskiwaniu dofinansowania

badania statystyczne3Działalność badawcza wszelkiego rodzaju zewnętrznych firm badawczych, odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku prób pozyskiwania dofinansowań działalności, bowiem musimy tutaj pamiętać, iż wszelkiego rodzaju dotacje do działalności gospodarczej, przeznaczane przede wszystkim na inwestycje w innowacje technologiczne, wymagają przedstawienia konkretnych raportów i pełnych danych dotyczących planowanych efektów z inwestycji. Wobec tego też, konieczne jest przeprowadzenie konkretnych badań statystycznych, badań opinii społecznej, przede wszystkim społeczności lokalnej, w miejscu gdzie będzie przeprowadzana inwestycja, bowiem te dane, będą podlegać wnikliwej analizie urzędników decydujących o przyznaniu dofinansowania, bądź o odmowie jego przyznania. Contine reading