Możliwości badań telefonicznych CATI

W świecie, który dość szybko się zmienia, a zmiany te wpływają na każdą dziedzinę społeczno-gospodarczą, menadżerowie firm, osoby zarządzające z sektora społecznego, a także urzędnicy, powinni zadbać o właściwe podstawy budowania strategii rozwoju instytucji, którą reprezentują. Temu służą badania rynku, opinii, sondaże, czy ewaluacje. Najszybszą formą przeprowadzania badań, która gwarantuje również wysoką jakość otrzymanych danych, niezbędnych do analizy, są badania telefoniczne CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Dzięki tej metodzie badawczej można zbadać opinie mieszkańców danego obszaru na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, poznać strukturę gospodarstw domowych, określić poziom zadowolenia mieszkańców z życia w miejscowości i regionie, zdiagnozować problemy społeczne występujące na danym obszarze, zbadać poziom satysfakcji klientów, pracowników, kooperantów, sporządzić modele marketingowe, określić rynki zbytu, dotrzeć do szerokich i wąskich grup docelowych, pogłębić prowadzoną ewaluację.

Zalety badań CATI

Oprócz najszybszej realizacji oraz wysokiej jakości zebranych danych, badania realizowane metodą CATI charakteryzuje wsparcie w postaci elektronicznych systemów do obsługi projektów badawczych. Oprogramowanie badawcze daje możliwość szybkiego przygotowywania formularzy ankiet, sprawdzania logiczności przygotowywanej ankiety, walidowania odpowiedzi, sprawdzania statystyk postępu badania, eksportowania wyników, także w formie graficznej. Dostępne na rynku oprogramowanie do CATI pozwala na tworzenie zarówno prostych ankiet i scenariuszy, jak i administrowanie skomplikowanym badaniem ogólnopolskich, w którego formularzach ankiet znajdują się treści multimedialne. Niezależnie od tego, czy dana firma badawcza zatrudnia teleankieterów, czy nie, oprogramowanie ma jej umożliwić realizację badania od początku do końca.

Wybór systemu badawczego do obsługi badań telefonicznych

Klientom z sektorów biznesowego, administracji publicznej, społecznego, reklamowego i wielu innych, nowoczesny, proponuje się obecnie optymalny system do obsługi badań telefonicznych CATI (CATI-System). W ofercie znajduje się pełen pakiet usług związanych ze wsparciem i obsługą badań CATI. Dzięki zakupowi konkretnej licencji z przedstawionej oferty klienci otrzymują konta administracyjne i możliwość tworzenia kont ankieterów. Jako administratorzy klienci tworzą ankiety, sprawdzają statystyki, eksportują wyniki, a także kontrolują pracę poszczególnych ankieterów. CATI-System jest zgodny z popularnymi przeglądarkami internetowymi, posiada intuicyjny interfejs oraz łatwy mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety, jest zintegrowany z systemami VoIP, automatycznie wykrywa błędne wpisy, śledzi historie zmian w formularzach, posiada nowoczesną strukturę IT i pełne wsparcie techniczne ekspertów. CATI-System jest polecany wszystkim użytkownikom, którzy chcą zoptymalizować proces realizacji badań telefonicznych CATI.

Statystyka

ewaluacja1Pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej, jest stosunkowo kłopotliwe, wobec czego, koniecznie musimy pamiętać o tym, aby nasz wniosek był przygotowany jak najbardziej starannie. Zapewniamy prawidłowe przygotowanie wniosku, oraz prowadzimy cały proces związany z pozyskiwaniem dofinansowania działalności, dzięki czemu przedsiębiorcy maja gwarancje, iż wnioskowane środki będą przyznane. Oczywiście gwarantujemy także doradztwo podczas ich wykorzystywania, aby nie okazało się, iż przez jakiekolwiek uchybienia dofinansowanie będzie cofnięte, a przedsiębiorca zmuszony do zwrotu całej kwoty dofinansowania. Contine reading

Bazy danych

euroBaza danych, to bardzo ważny element w działaniach marketingowych, szczególnie w przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał starać się o dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, bowiem w tym szczególnym przypadku, wniosek o dofinansowanie, powinien być stworzony w oparciu o rzetelnie zebrane informacje. Dlatego też, oferujemy naszym klientom wszelkiego rodzaju biznesowe bazy danych, które gwarantują zawsze prawdziwość oraz aktualnych zebranych w nich danych, co jest podstawą do prawidłowego opracowania strategii marketingowej, oraz poprawnego przygotowania wniosku o dofinansowanie. Contine reading

Biznesowe bazy danych

analiza danych4Jednymi ze zdecydowanie najważniejszych baz danych dla każdego przedsiębiorcy, są bez wątpienia bazy biznesowe, czyli konkretne bazy danych zawierających konkretne informacje o danej wartości użytkowej. Chodzi tutaj zarówno o medyczne bazy danych, bazy lekarzy, bazy teleadresowe, statystyki medyczne oraz wiele innych. Dzięki poprawnemu zastosowaniu tego rodzaju baz danych, możliwe będzie prawidłowe określenie na przykład całej grupy konkurentów na rynku, czy też potencjalnych klientów a nawet kontrahentów. Jest to więc bardzo ważny element, dostarczający przedsiębiorcy odpowiedniej wiedzy o zachowaniu rynku w jego branży. Contine reading

Bazy danych

analiza danych7Oferujemy także tworzenie baz danych, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie email marketingu, bądź też sprzedaży bezpośredniej. Ważnym jest tutaj także to, iż w przypadku kiedy zdecydujemy się na wykorzystanie bazy adresowej, zyskamy przede wszystkim dostęp do danych adresowych potencjalnych klientów, a to oczywiście zagwarantuje nam możliwość uzyskania ciekawych informacji na temat rozkładu geograficznego naszych klientów, zarówno tych już obecnych, jak i dopiero tych, o których zaufanie będziemy walczyli. Contine reading

Analiza baz danych

badania statystyczne2Umiejętności analityczne, to obecnie bardzo ważna grupa zdolności, niezbędnych do wykonywania pracy menadżera, bowiem trzeba będzie tutaj stale stykać się z dużymi ilościami danych, które powinny być należycie przeanalizowane pod wieloma aspektami, zanim możliwe będzie osiągnięcie konkretnych efektów pracy. Trzeba tutaj pamiętać także o tym, iż w przypadku prowadzenia działalności na rynku farmaceutycznym, konieczne będzie posiadanie odpowiednich, medycznych baz danych, zawierających w sobie na przykład wszystkie informacje o poszczególnych lekarzach wszystkich specjalności działających na terenie całego kraju. Contine reading

Statystyka dla medycyny

bizneswomenStatystyka w medycynie, czyli innymi słowami statystyka medyczna, jest bardzo ważnym elementem, na jaki należy zwracać szczególna uwagę podczas opracowywania nowych lekarstw przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Dzięki posiadaniu dostępu do odpowiednich danych statystycznych, możliwe będzie prawidłowe określenie zapotrzebowania na rynku farmaceutycznym, a to oczywiście przełoży się na poprawny wybór kierunku prowadzonych badań medycznych, w celu opracowania nowych technologii, oraz nowych lekarstw, czy też sprzętu medycznego. Contine reading

Jak przebiega badanie fokusowe?

SONY DSCPrzeprowadzenie badania fokusowego wymaga od nas dysponowania przede wszystkim profesjonalną salą fokusową, czyli pomieszczeniem, w którym będzie możliwe przeprowadzenie moderowanej rozmowy z wytypowaną grupą, będącą reprezentantem danej zbiorowości statystycznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby warunki panujące w fokusowni, zapewniały przeprowadzanie badania bez żadnych zakłóceń, oraz o to, aby w trakcie jego przebiegu, możliwe było jego rejestrowanie, bądź też przynajmniej podglądanie w taki sposób, aby uczestnicy nie byli tego świadomi. Contine reading

Badania fokusowe

fokusownia_2Kolejnym przykładem działalności badawczej, która może znacząca przechylić szalę na rzecz podmiotu starającego się o dofinansowanie, są badania fokusowe, dzięki którym można uzyskać wyjątkowo pożyteczne informacje, przede wszystkim na temat klienta, motywów, jaki nim kierują w trakcie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu, oraz wrażeń, jakie kojarzą mu się z marką bądź produktem. Na podstawie tego rodzaju badań, możemy określić, czy w danym, konkretnym przypadku, inwestycja w innowacje technologiczne, przyniesie konkretny, zamierzony efekt sprzedażowy, co oczywiście może być wykorzystane we wniosku o dofinansowanie inwestycji. Contine reading

Badania opinii w pozyskiwaniu dofinansowania

badania statystyczne3Działalność badawcza wszelkiego rodzaju zewnętrznych firm badawczych, odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku prób pozyskiwania dofinansowań działalności, bowiem musimy tutaj pamiętać, iż wszelkiego rodzaju dotacje do działalności gospodarczej, przeznaczane przede wszystkim na inwestycje w innowacje technologiczne, wymagają przedstawienia konkretnych raportów i pełnych danych dotyczących planowanych efektów z inwestycji. Wobec tego też, konieczne jest przeprowadzenie konkretnych badań statystycznych, badań opinii społecznej, przede wszystkim społeczności lokalnej, w miejscu gdzie będzie przeprowadzana inwestycja, bowiem te dane, będą podlegać wnikliwej analizie urzędników decydujących o przyznaniu dofinansowania, bądź o odmowie jego przyznania. Contine reading