Działalność badawcza

badania statystyczne4Pozyskiwanie dofinansowań działalności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu wstępnych badań, w szczególności zaś badań marketingowych, które pozwolą określić, czy dana inwestycja charakteryzuje się dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku, kiedy przedsiębiorca zamierza uzyskać dofinansowanie na swoją działalność, a w szczególności na rozwój jakiegoś sektora swojego przedsiębiorstwa, powinien wcześniej, poprzez odpowiednie rozeznanie rynku, czyli badania marketingowe, dowieść, iż inwestycja ta, jest jak najbardziej istotna z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Contine reading

Market research

bazy danych4Jednym z najważniejszych działań, które należy przeprowadzić, w celu rzeczowego udowodnienia, iż planowana inwestycja ma szansę na powodzenie, jest market research, czyli specjalistycznie przeprowadzone badanie rynku. Oczywiście w niektórych branżach, szczególnie zaś tych skierowanych na masowego odbiorcę, istotną role może także odgrywać badanie opinii społecznej, na temat poszczególnych produktów, dzięki któremu można się będzie dość łatwo przekonać, jak wielu spośród potencjalnych klientów na nowy produkt, rzeczywiście będzie poważnie zainteresowanych ich zakupem. Contine reading